CULTURĂ

   Patrimoniul cultural al județului Hunedoara este de o bogăție impresionantă.

Cultura hunedoreană poate fi asemuită cu un tablou compus din secvențe care oferă o imagine panoramică extrem de relevantă pentru oricine vrea să cunoască spiritualitatea acestui județ.

   Distingem mai întâi vestigiile cetăților dacice din Munții Orăștiei și ruinele de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, mărturii ale civilizației dacice și romane care au înflorit pe teritoriul actual al județului nostru.

   Nu putem să nu observăm, apoi, minunatele biserici din piatră, vechi de secole, de la Streisângiorgiu, Sântămărie Orlea, Densuș, Strei, Ostrov sau cele mai noi de la Gurasada, Crișan, Ribița etc. Ele au fost centre de iradiere a unei vieți spirituale efervescente. Din tezaurul cultural hunedorean face parte monumentul de limbă română, Palia de la Orăștie, în a cărei predoslovie apare pentru prima dată etnonimul „român” în loc de „rumân”.

   Orăștia înseamnă începuturile presei românești în județul Hunedoara, la cumpăna secoleler XIX și XX, înseamnă ziarele Cosînzeana, Libertatea sau Revista Orăștiei, scoase prin strădania unor mari patrioți ca Sebastian Bornemisa sau Aurel Vlad.

   Tabloul culturii hunedorene este întregit de o galerie de mari cărturari, de la Ion Budai Deleanu la Aron, Nicolae și Ovid Densusianu, de la Nerva Hodoș la Romul Munteanu, continuând cu scriitorii contemporani, de la Dan Constantinescu la Titus Popovici și I. D. Sîrbu, cu revistele culturale Ardealul literar și Semne.

   Din tabloul acesta răzbat zvonuri de piese muzicale compuse de Sigismund Toduță sau Sabin Drăgoi, se văd culorile unor pânze semnate Ioan Budiu, Francisc Bartok, Mircea Bâtcă, Liviu Lăzărescu și mulți alții.

   Creația populară, tradițiile folclorice nu pot lipsi dintr-un tablou cultural al unui județ. Valea Mureșului și a Streiului, Ținutul Pădurenilor, Ținutul Momârlanilor, Țara Moților sunt păstrătoarele unor comori folclorice vechi de veacuri. Costume, dansuri, meșteșuguri, obiceiuri, toate vădesc o bogăție culturală excepțională.

   Cultura se creează, se transmite, se păstrează în instituții care au menirea de a iradia cultură de bună calitate. Județul Hunedoara se mândrește cu astfel de instituții: Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, Teatrul de Artă din Deva, Teatrul „I.D. Sîrbu” din Petroșani. La acestea se adaugă Muzeul Țesăturilor din Băița, Muzeul Aurului de la Brad, casele memoriale Aurel Vlaicu, Crișan, Vlaicu Bârna, I. D. Sîrbu, pentru a le aminti doar pe cele mai importante.

   Ca într-un tablou impresionist, toate aceste componente par că se contopesc într-o imagine clară a culturii hunedorene, cu o vechime remarcabilă, dar veșnic tânără.