top of page

În sfârșit, simerienii își pot face radiografii dentare la ei în oraș

În sfârșit, simerienii își pot face radiografii dentare la ei în oraș! Spitalul General CF Simeria a achiziționat un aparat de radiologie performant


Cu siguranță locuitorii orașului Simeria, dar și cei din vecinătate, știu foarte bine cum e să fi trimis de către stomatolog să faci o vizită municipiului re­ședință de județ pentru a-ți fi efec­tuată o radiografie dentară. Totul din pricină că la nivel local nu există un apa­rat de radiologie nici măcar în sistemul medical privat. Dar acum e gata cu dru­murile, problema fiind rezolvată de con­du­cerea Spitalul General CF Simeria.


Vor să-l introducă în circuitul serviciilor decontate de CAS „Aparatul (CBCT ) a intrat deja în po­sesia noastră, fiind în curs de autorizare. Astfel, vom putea realiza radiografii den­tare 2D și 3D, de toate tipurile. Aici vor­bim inclusiv de computer tomograf pe partea de Stomatologie și cuprinde tot segmentul ORL (căi aeriene, si­nusuri, ureche), Chirurgie orală și ma­xilo-facială, Reumatologie (arti­cu­lație temporo-man­dibulară) și Neurologie, Ortopedie (coloa­nă cer­vicală). Urmărim ca din 2024 să-l cu­prindem în contractul cu Casa de Sănătate, pentru a le oferi pa­cienților și facilitatea de a beneficia de gratuitate în baza statutului de asi­gu­rat.


Dacă se va de­păși pla­fonul lunar stabilit prin con­tractul cu CAS, se vor re­a­liza radiografii con­tra­cost. Cred că va fi de mare ajutor pentru simerieni și toți cei din zona ora­șului, care mereu erau puși pe drumuri pe la Deva pentru a-și face radiografii den­tare. Aici, la Simeria, nu există nici un aparat de acest gen, mai exact de nici un fel, deci po­pulația era des­coperită din acest punct de vedere. Prin urmare, am investit într-unul de ultimă generație, dar care să cu­prindă un spectru mai larg, nu doar cel sto­­ma­to­logic. A fost un efort financiar pen­tru instituția noastră, fiind achi­zi­ționat din bu­getul propriu, dar am făcut-o atât pen­tru diversificarea ser­viciilor me­di­cale, așa cum am pro­mis, cât mai ales pentru co­mu­ni­tate. Când ai dureri, nimeni nu te întreabă dacă ai bani în buzunar să faci naveta pentru a-și face o radiografie. Ba mai mult, e și dis­con­fort fizic, nu doar de ordin economic. Ima­­ginea radiologică este ne­cesară atât pen­tru adulţi cât şi pentru copii. De aceea am ales aparatură radiologică de înaltă per­for­manță care să aibă cel mai mic grad de iradiere, față de radiologia clasică, tra­dițională, care e tocmai invers. De asemenea, oferă posibilitatea ca ra­dio­grafiile digitale ce apar pe calculator în timp real să fie transmise în format elec­tronic medicului specialist si pa­cientului, prezentând o calitate net su­perioară a imaginii obținute, față de filmul tra­di­țio­nal”, a transmis managerul Spitalului General CF Simeria, dr. Andrei Bolojan (foto). Reamintim că nu demult, unitatea sanitară a mai fost dotată cu un aparat per­formant pentru efectuarea eco­gra­fi­i­lor cardiace, iar investițiile vor continua.22 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page