top of page

3,70 % - rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Hunedoara în luna iunie 2022La sfârșitul lunii iunie 2022, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara

erau înregistrați 6.330 șomeri (din care 3.205 femei), rata șomajului fiind de 3,70 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,74 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,04 pp.

Din totalul de 6.330 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 2.499 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.831 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 4.175 șomeri provin din mediul rural și 2.155 sunt din mediul urban.


Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara 29 %, urmat de cei cu studii gimnaziale 25 %, iar 17 % au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 18 % din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 8 %, iar cei cu învățământ postliceal sunt 3 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.013 persoane foarte greu ocupabile, 2.068 greu ocupabile, 2.230 mediu ocupabile, iar 1.019 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Hunedoara sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Hunedoara la adresa

www.anofm.ro.


Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara
18 afișări
bottom of page