top of page

3,88 % - rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Hunedoara în luna Martie 2022


La sfârșitul lunii martie 2022, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau înregistrați 6.634 șomeri (din care3.281 femei), rata șomajului fiind de 3,88 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,85 %, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere de 0,03 pp.

Din totalul de 6.634 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 2.918 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.716 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.236 șomeri provin din mediul rural și 4.398 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

6.634

< 25 ani

628

între 25-29

396

între 30-39

1.046

între 40-49

1.795

între 50-55

1.689

peste 55 ani

1.080

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara 29 %, urmat de cei cu studii gimnaziale25 %, iar 18 % au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 17 % din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 8%, iar cei cu învățământ postliceal sunt 3 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.013 persoane foarte greu ocupabile, 2.255greu ocupabile, 2.255 mediu ocupabile, iar 1.111sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Hunedoara sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Hunedoara la adresa www.anofm.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara29 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page