top of page

4,03 % - rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Hunedoara în luna octombrie 2022La sfârșitul lunii octombrie 2022, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau înregistrați 6.278 șomeri (din care 3.197 femei), rata șomajului fiind de 4,03 %.


Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,74 %, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere de 0,29 pp.

Din totalul de 6.278 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 1.955 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4.323 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.043 șomeri provin din mediul rural și 4.235 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

6.278

< 25 ani

917

între 25-29

439

între 30-39

986

între 40-49

1.612

între 50-55

1.372

peste 55 ani

952


Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara 29 %, urmat de cei cu studii gimnaziale 25 %, iar 21 % sunt șomerii fără studii și cu nivel de studii primare. Șomerii care au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii reprezintă 16 % din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 7 %, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.169 persoane foarte greu ocupabile, 2.006 greu ocupabile, 2.057 mediu ocupabile, iar 1.046 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Hunedoara sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Hunedoara la adresa www.anofm.ro.


Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara

9 afișări

Commentaires


bottom of page