top of page

415 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Hunedoara

Comunicat de presăÎn cursul lunii ianuarie 2023, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a

Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost încadrate în muncă 415 persoane, dintre care 206 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 190 persoane au peste 45 de ani, 65 persoane au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 25 persoane au între 30 – 35 ani, 42 persoane au între 25 și 30 de ani, iar 93 persoane sunt tineri sub 25 de ani. În baza de date a AJOFM Hunedoara, s-au înscris în luna ianuarie 2023, ca persoane în căutare de loc de muncă, 244 tineri NEET, cu vârsta între 16 – 29 ani.

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 282 provin din mediul

urban, iar 133 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale,166, urmate de cele fără studii sau cu studii primare și gimnaziale, 112. Numărul celor care au ca studii școala profesională sau de arte și meserii este de 80, cei cu studii postliceale sunt în număr de 8, iar cei cu studii universitare sunt în număr de 49.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Hunedoara, 100 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în cursul lunii ianuarie 2023, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 878 persoane.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de

Muncă Hunedoara, puteți accesa www.anofm.ro .


Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara
486 afișări

Comments


bottom of page