top of page

605 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Hunedoara

Comunicat de presă

605 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM HUNEDOARA


În cursul lunii aprilie 2023, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a

Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost încadrate în muncă 605 persoane, dintre care 237 femei.


Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 297 persoane au peste 45 de ani, 101 persoane au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 36 persoane au între 30 – 35 ani, 54 persoane au între 25 și 30 de ani, iar 117 persoane sunt tineri sub 25 de ani. În baza de date a AJOFM Hunedoara, s-au înscris în luna aprilie 2023, ca persoane în căutare de loc de muncă, 218 tineri NEET, cu vârsta între 16 – 29 ani.


În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 421 provin din mediul

urban, iar 184 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane sunt cele fără studii sau cu studii primare și gimnaziale, 219, urmate de cele care au studii liceale, 194. Numărul celor care au ca studii școala profesională sau de arte și meserii este de 128, cei cu studii postliceale sunt în număr de 14, iar cei cu studii universitare sunt în număr de 50.


Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Hunedoara, 165 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.


Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.


Astfel, în cursul lunii aprilie 2023, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru

înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 983 persoane.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de

Muncă Hunedoara, puteți accesa www.anofm.ro .
30 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page