top of page

A început construcția Secției de Spitalizare de Zi la Deva

A început construcția la Secția de Spitalizare de Zi de la Spitalul Județean de Urgență din Deva. Noua construcție se ridică la limita incintei spitalului devean, pe un teren cuprins între b-dul 22 Decembrie și incintă. Pentru ridicarea clădirii, constructorul are la dispoziție un termen de 4 luni de la data începerii lucrărilor de execuție.


La începutul anului viitor

Mai exact, investiția va fi finalizată la sfârșitul lunii februarie a anului viitor. Valoarea contractului de proiectare și execuție se ridică la 4.259.300 de lei, fondurile fiind asigurate din bugetul propriu.

Mai întâi, aici va fi mutată Unitatea de Primiri Urgențe, secție care intră în reabilitare. După mutarea UPU în spațiul modernizat, construcția va găzdui Secția Spitalizare de Zi a SJU Deva.

Se știe că instituția județeană, în subordinea căruia se află Spitalul Județean, a accesat fonduri europene pentru extinderea și modernizarea UPU. Lucrările care vor fi executate vizează re­or­ga­nizarea și funcționalizarea secției, astfel încât pa­cienții și personalul medical care deservește uni­tatea să beneficieze de spații și dotări la cele mai înalte standarde. Proiectul are în vedere re­compartimentarea spațiilor existente, adaptarea instalațiilor interioare, realizarea de instalații noi pentru ventilații, extinderea UPU prin construirea unei clădiri cu parter și etaj, dotată cu două as­cen­soare, în exte­ri­o­rul actualului spațiu, cu un corp de legă­tură cu clădirea exis­tentă. La parter vor func­ționa spa­ții de triaj, de­con­ta­mi­nare, re­sus­citare, gip­sare, operații, con­sul­tații, zonă de aș­tep­tare. La etaj vor fi amenajate un hol de legătură și spații de circulație.

Termenul de realizare a mo­dernizării și extin­derii UPU Deva este de 15 luni de la data emiterii Or­dinului de începere a lucrărilor. Valoarea con­trac­tului de execuție se ridică la 7.757.597 de lei. Pentru ca, pe parcursul lucrărilor, activitatea de tratare a pacienților în regim de urgență să nu fie afectată, Consiliul Județean Hunedoara a luat de­cizia de a construi o clădire care va deservi tem­porar UPU.


Pentru pacienți, condiții mai bune


„Prin această investiție îndeplinim un obiectiv stra­tegic al Consiliului Județean Hunedoara, acela de creștere a calității și a eficienței îngrijirii spita­li­cești de urgență în cadrul Unității de Primiri Ur­gențe de la SJU Deva. De altfel, aici se desfășoară lucrări prin programul de reparații ca­pitale, prin pro­iectele cu finanțare euro­peană nerambur­sa­bilă, prin inv­estițiile din bugetul propriu, în viitor, vom avea noi lucrări în baza proiectelor pentru care facem demersuri să ob­ținem noi finanțări.
Pe termen lung, clădirea pe care o ridicăm a­cum va asigura, în condiții optime, primirea pa­ci­en­ților care necesită spitalizări de zi”, a declarat Laurențiu Nistor, președintele Con­siliului Județean Hunedoara.

sursa: mesagerulhunedorean.ro

569 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page