top of page

AJOFM: În atenția absolvenților de învățământ – promoția 2022

Comunicat de presă


În atenția absolvenților de învățământ – promoția 2022


Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara informează absolvenţii

promoţiei 2022 că, în termen de 60 de zile de la absolvire, sunt aşteptaţi să se înregistreze

în evidenţele instituţiei pentru a beneficia de toate serviciile asigurate de AJOFM în scopul

integrării acestora pe piaţa forţei de muncă.

Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă

prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002

privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Astfel, absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor

pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, ca persoane aflate în

căutarea unui loc de muncă beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională,

medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de facilități financiare.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților ca persoane aflate în căutarea unui loc de

muncă sunt:


o actul de identitate, în original şi copie;

o actele de studii (diploma sau adeverinta) şi de calificare sau adeverinţa din care

să rezulte data absolvirii, în original şi copie;

o declaratia pe proprie raspundere privind restrictiile medicale (clinic sănătoasă

sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale).

o Numar de telefon


Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă

sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ

gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular,

autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă a fost sau nu promovat examenul de

Bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe 28 mai 2022, potrivit prevederilor Ordinului

nr. 5.549/05.11.2021 al Ministrului Educaţiei si Cercetarii, privind structura anului scolar

2021-2022, conform căruia cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în

data de 27 mai 2022. Data limita de inregistrare in evidenta AJOFM Hunedoara este 25 iulie

2022.

Elevii care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele

agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă

în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.


Persoanele care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în

muncă potrivit pregătirii profesionale şi sunt înregistrați la Agenţiile Locale şi Punctele de

Lucru din raza de domiciliu/reşedinţă, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj dacă:

 nu urmează o formă de învăţământ;

 nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului

social de referinţă în vigoare.

Indemnizația de șomaj se acordă absolvenţilor, la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată

de la data expirării celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară,

neimpozabilă al cărei cuantum este 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în

vigoare.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum

16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru

ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de

12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie de 1.500

lei, plătită în 2 tranșe.

În cazul în care absolvenţii nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la terminarea

studiilor, au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă,

beneficiază de toate serviciile oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, însă

pierd dreptul la indemnizaţie de şomaj.

Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare la Agenţiile Locale şi Punctele de

Lucru ale AJOFM Hunedoara din raza de domiciliu sau reşedinţă.


Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara
609 afișări

Comments


bottom of page