top of page

AJOFM: SICONET – Servicii Integrate, Calificare şi Ocupare, pentru tinerii NEETs

COMUNICAT DE PRESA


„SICONET – Servicii Integrate, Calificare şi Ocupare, pentru tinerii NEETs”

POCU/909/2/4/150192


În perioada 22 septembrie 2021 – 21 septembrie 2023, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor, INTERLOG COM SRL şi CORPORACTIVE CONSULTING SRL, implementează proiectul „SICONET – Servicii Integrate, Calificare şi Ocupare, pentru tinerii NEETs” - POCU/909/2/4/150192.


Proiectul urmareşte îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, prin promovarea unei ocupări sustenabile şi de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă în scopul integrării durabile pe piața muncii a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială şi a tinerilor din comunitățile marginalizate.


Obiectivul general al proiectului urmăreşte furnizarea măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă, în conformitate cu prevederile Legii 76/2002, acordate pentru 1051 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în Regiunea Vest şi Regiunea Nord-Vest, în scopul îmbunătățirii nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal şi informal, şi asigurarea suportului necesar pentru creșterea ocupării tinerilor NEETs, demers concretizat în obţinerea unui certificat de calificare de către cel puţin 780 tinerilor NEETs, precum şi angajarea a minim 469 tineri NEETs, intervenţie derulată în Regiunea Vest şi Regiunea Nord-Vest, materializată pe parcursul a 24 luni.


Beneficiarii acestui proiect sunt 1.051 tineri NEETs șomeri, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunile de dezvoltare Vest şi Nord-Vest, înregistrați și profilați în prealabil de Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din cele 2 regiuni de dezvoltare.

Pentru a fi eligibil în grupul țintă o persoană trebuie să îndeplinească în mod cumulativ urmatoarele condiții:

➢ Sa fie tânar NEETs cu vârsta cuprinsa între 16 și 29 de ani

➢ Sa fie înregistrat și profilat de SPO

➢ Sa aibă domiciliul sau reședința în regiunile de dezvoltare Nord Vest şi Vest.


Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

- Derularea unei campanii de informare şi promovare în rândul tinerilor în vederea identificării persoanelor cu vârsta între 16 şi 29 de ani, care nu sunt ocupaţi şi nu urmează nici o formă de educaţie sau formare în vederea directionării acestora către SPO, pentru înregistrare şi profilare, campanie derulata în cele 2 regiuni, în urma căreia cel puţin 10.000 de tineri vor beneficia de informare şi consiliere de specialitate;

- Furnizarea serviciilor de formare profesională pentru 840 de tineri NEETs – ne propunem ca cel putin 740 tineri să obţina un certificat de calificare, în urma parcurgerii acestor programe;

- Vom furniza pentru 56 de tineri NEETs, aparţinând grupului ţintă, servicii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale şi/sau informale - ne propunem ca cel puţin 40 tineri să obţină un certificat de calificare, în urma parcurgerii acestor programe;

- Toţi tinerii din grupul ţintă (1051 tineri NEETs), vor beneficia de servicii de medierea muncii, în urma cărora ne propunem să integram pe piaţa forţei de muncă (prin angajare), un număr de cel puţin 455 tineri;

- Furnizarea serviciilor de acompaniere la locul de muncă pentru cel puţin 160 persoane angajate, provenite din categoriile „greu ocupabil” şi „foarte greu ocupabil”, servicii acordate în scopul creşterii şanselor de integrare la locul de muncă şi diminuarea abandonului în primele luni de angajare.

- Susţinerea antreprenoriatului, inclusiv ocuparea pe cont-propriu, prin acordarea ajutoarelor de minimis (micro-granturi), în valoare de 25.000 euro, pentru finanţarea a 14 planuri de afaceri.

Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, are o durata de 24 luni şi va fi implementat în Regiunea Vest şi Regiunea Nord-Vest, în intervalul 22 septembrie 2021 – 21 septembrie 2023. Valoarea totală a proiectului este de 19.497.597,75 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 17.315.235,21 lei, din care co-finanţarea UE este de 16.366.229,19 lei.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 0254.216.151, e-mail ajofm.hd@anofm.gov.ro, sau la sediul AJOFM Hunedoara din Piaţa Unirii nr. 2.Manager proiect

Georgeta Angelica TOMUŢA
730 afișări

Comments


bottom of page