top of page

Alin Vișan - candidat primar comuna Toplița - program electoral

Actualizată în: 3 iun.

Stimați locuitori ai comunei Toplița,

        Iată prezentarea pe scurt a strategiei de dezvoltare, pe termen mediu, a comunei noastre, a programului electoral cu care vin în fața dumneavoastră. Detaliile specifice și planurile de acțiune vor fi elaborate în funcție de resursele disponibile și de necesitățile comunității, având în vedere colaborarea strânsă între autoritățile locale, instituțiile publice și locuitorii comunei.

Obiectiv general: Creșterea calității vieții pentru locuitorii comunei Toplița prin dezvoltarea infrastructurii, facilitarea accesului la servicii esențiale și stimularea economiei locale, având ca scop principal atragerea de investiții și promovarea turismului.

Obiective specifice:

Infrastructură:

• Construirea rețelei de apă și canalizare în toate satele comunei.

• Modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv construcția și reabilitarea podurilor și podețelor.

• Dezvoltarea sistemului de transport de persoane pe ruta Hășdău - Hunedoara.

• Reducerea riscului de inundații prin regularizarea Râului Cerna și a tuturor pâraielor și văilor.

• Acorduri de parteneriat active cu Consiliul Județean Hunedoara, Primăria municipiului Hunedoara, cu primăriile comunelor Cerbăl, Lelese, Ghelari și nu numai, pentru dezvoltarea de proiecte comune, care să pună în valoare întreaga zonă.

Dezvoltare economică:

• Crearea de locuri de muncă prin valorificarea potențialului agricol și a deșeurilor lemnoase rezultate din exploatările forestiere.

• Oferirea de facilități cetățenilor comunei pentru achiziția lemnului de foc și asigurarea necesarului de încălzire în timpul sezonului rece.

• Înființarea de Puncte Gastronomice Locale.

Servicii sociale și sănătate:

• Construirea de capele mortuare în satele Hășdău, Dăbâca, Vălari și Dealu Mic.

• Îmbunătățirea calității sistemului educațional.

• Construirea unui dispensar medical și asigurarea serviciilor medicale necesare tuturor locuitorilor comunei.

• Renovarea și consolidarea clădirilor tuturor cultelor bisericești.

Recreere și sport:

• Construirea unui teren de sport multifuncțional și a unor locuri de recreere pentru persoanele în vârstă.

• Modernizarea parcurilor din întreaga comună.

Turism:

• Dezvoltarea și promovarea turismului în Ținutul Pădurenilor.

• Punerea în valoare a tradițiilor și obiceiurilor din zonă prin organizarea unui festival reprezentativ.

• Organizarea de evenimente tematice legate de istoria și tradițiile locale.

• Înființarea de noi puncte de atracție cum ar fi Muzeul Satului și punerea în valoare a Furnalului de la Toplița și a Bisericii din Vălari.

• Amenajarea de trasee turistice și semnalizare corespunzătoare pentru a ghida turiștii către atracțiile locale.

• Consiliul Județean Hunedoara va fi un partener pentru repararea drumurilor Cincis - Toplița, Dealu Mic - Ghelari și deschiderea drumului de comunicare cu județul Caraș-Severin.

Implementare:

• Constituirea unei echipe de proiect responsabile cu coordonarea și implementarea strategiei de dezvoltare.

• Elaborarea unui plan de acțiune detaliat pentru fiecare obiectiv specific.

• Identificarea surselor de finanțare, inclusiv atragerea de fonduri europene și parteneriate public-private.

• Monitorizarea și evaluarea progresului în implementarea strategiei și ajustarea planurilor conform necesităților și resurselor disponibile.

Participare comunitară:

• Organizarea de ședințe publice și consultări cu locuitorii comunei pentru a identifica prioritățile și a obține reacții concrete cu privire la implementarea strategiei.

• Implicarea activă a comunității în proiecte și inițiative locale, inclusiv voluntariatul și formarea de grupuri de lucru pentru diversele obiective ale strategiei.

Comandat de PSD - Partidul Social Democrat organizația județeană Hunedoara, realizat de SC Aurock Media Line SRL. CMF: 2124000221 afișări0 comentarii

Comentários


bottom of page