top of page

Alocații de hrană mai mari la 𝐒𝐉𝐔 𝐃𝐞𝐯𝐚


În contextul implementării măsurilor propuse pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor medicale și a condițiilor de îngrijire oferite pacienților care sunt tratați la Spitalul Județean de Urgență din Deva, unitate aflată în subordinea Consiliului Județean Hunedoara, președintele Laurențiu Nistor, a solicitat conducerii Spitalului Județean de Urgență din Deva ca la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, să analizeze posibilitatea de a majora nivelul alocațiilor de hrană / zi de spitalizare / pacient.


Nivelul alocațiilor de hrană este stabilit prin Hotărârea nr. 851/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice și este maximal.


Nivelul alocațiilor de hrană poate fi majorat prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale pentru spitalele din subordinea acestora, cu suportarea de către acestea, din bugetele proprii, a cheltuielilor suplimentare, precum și la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, care vor suporta cheltuielile suplimentare corespunzătoare.

Biroul de presă


53 afișări
bottom of page