top of page

Amintirea unui cântec frânt…Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, cu sprijinul

Consiliului Județean Hunedoara, a organizat în luna iunie un eveniment cultural

cu totul special care a stârnit emoții și aduceri aminte, poate cel mai emoționant,

cel mai impresionant eveniment cultural la care am participat. A fost prezentat

și lansat volumul omagial intitulat „Song. Un cântec amuțit. Trei decenii fără

Oanță”. Dedicat creatorului și animatorului îndrăgitei trupe Song, Ioan Luchian

Mihalea, prezență artistică plină de prospețime în anii 1970-80, volumul este

realizat de doamna Luminița Velciu, avocată, realizatoare de emisiuni tv, fostă

membră a grupului Song.

Cei care acum au ajuns la anii deplinei maturități și-au adus aminte de

numeroasele spectacole, apariții televizate, momente în care grupul coral SONG

îi purta pe aripile muzicii românești și universale sub conducerea entuziastă,

luminoasă și exuberantă a celui care, pentru cei care l-au iubit, a fost și va

rămâne Oanță. În amintirea multora mai persistă numeroasele cântece pe care

tinerii studenți, membri ai grupului SONG, le interpretau cu o plăcere

debordantă, cu talent și cu dorința vădită de a oferi bucurie spectatorilor din sală

sau din fața televizoarelor.

Această carte, la care Luminița Velciu a trudit cu acribia și perseverența

unui bijutier, cu grija de a nu lăsa nimic nespus, recompune imaginea plină de

vitalitate a lui Ioan Luchian Mihalea prin intermediul cuvintelor a peste o sută

de persoane care l-au cunoscut, membri sau nu ai grupului SONG, adevărat

fenomen muzical din România acelor vremuri deloc ușoare. De aceea, această

formație, în frunte cu animatorul ei, a fost o oază de bucurie, o gură de aer

proaspăt în acele vremuri.


Cartea este o minunată surpriză făcută celor care știu ce a fost grupul

SONG, ce a însemnat el pentru generația anilor ’70-’80, însă în același timp este

un dar făcut tinerilor de azi care sunt invitați să cunoască, astfel, un crâmpei din

tinerețea părinților lor. Grupul SONG și sufletul său, atât de îndrăgitul Oanță,

sunt readuși acum în mintea și în inimile noastre prin această carte-mărturie,

carte de aducere aminte despre un veritabil fenomen cultural care a răspândit o

lumină aparte în ultimii ani ai secolului trecut.

Toți cei care vorbesc despre grupul SONG spun în detaliu povestea

acestei îndrăgite formații care „ (…) are tot atâtea povești câte persoane i-au

trecut pragul în două decenii. (…) Dar părintele SONG-ului este unul singur,

Ioan Luchian Mihalea, și, din păcate, el are o singură poveste …irepetabilă și cu

final neașteptat.” Într-adevăr, acel final trist și nedrept, mult prea timpuriu, a

întristat o țară întreagă, dar mai ales a umplut de durere sufletele celor care l-au

cunoscut și l-au iubit pe Ioan Luchian Mihalea, neuitatul Oanță.

Chiar dacă cântecul grupului a fost frânt, chiar dacă zâmbetul cald al lui

Oanță a dispărut, a rămas amintirea vie a extraordinarului fenomen SONG, au

rămas cântecele interpretate cu entuziasm, cu talent și cu bucuria de a dărui

clipe frumoase celor care aveau atât de mare nevoie de optimism și speranță. Cu

siguranță, cei din generațiile mature păstrează în amintire splendidele prelucrări

corale din folclorul românesc, cântecele de pe alte meridiane, piesele din

repertoriul clasic, toate alese, dirijate și marcate de personalitatea tonică, plină

de prospețime și luminoasă a celui care a fost Ioan Luchian Mihalea, mult

iubitul Oanță.

„Carte frumoasă, cinste cui te-a scris, Încet gândită, gingaș cumpănită”

sunt cuvintele lui Tudor Arghezi care ne vin în minte deîndată ce deschidem

cartea, deîndată ce citim atâtea și atâtea (peste o sută), mărturii emoționante pe

care foști membri ai grupului și prieteni le împărtășesc cu cititorii, cu cei care


nu au uitat grupul SONG, care nu l-au uitat pe Oanță. Prin urmare, pentru

această carte, cinste doamnei Luminița Velciu care, cu adevărat, ne dăruiește o

carte-document, gândită îndelung, scrisă cu gingășie, cu o lacrimă în colțul

ochilor, cu amintirea vie a fenomenului cultural care a fost grupul SONG și

sufletul lui, Ioan Luchian Mihalea. Pentru toți cei care păstrează această

amintire, „cântecul amuțit” nu încetează să le răsune în amintire.

Oricine va dori, acum sau peste ani, să știe ce a fost acest adevărat

fenomen cultural numit SONG, nu va putea ocoli cartea excepțională,

emoționantă și pe deplin lămuritoare pe care ne-a dăruit-o doamna Luminița

Velciu.

La final, autoarea a oferit autografe doritorilor.


Cu deosebită considerație,

Manager,

Ioan Sebastian Bara
68 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page