top of page

Biblioteca Județeană: Moment important în colaborarea cu bibliotecari din China

Moment important în colaborarea cu bibliotecari din China


După cum se știe, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara

–Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, este angrenată în ultimii ani

în numeroase proiecte, manifestări și evenimente menite să facă cunoscute

limba, cultura, civilizația chineză, realitățile economice și culturale din

Republica Populară Chineză. Interesul publicului hunedorean este tot mai mare,

oameni de diferite vârste și profesiuni sunt dornici să pătrundă cât mai mult în

universul nesfârșit al civilizației milenare chineze.

Un moment de reală cotitură în demersul nostru de a ne apropia tot mai

mult de tezaurul cultural al Chinei l-a reprezentat semnarea acordului de

parteneriat între Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva și o

mare bibliotecă din China, Biblioteca Shaanxi.


Ceremonia de semnare a acordului a avut loc în ziua de 21 aprilie 2023 în

cadrul unei videoconferințe pe platforma Zoom, care a reunit reprezentanții

bibliotecii județene, reprezentanții bibliotecii din China și pe cei ai Institutului

Confucius din Sibiu. Acest acord a fost pregătit împreună cu prietenii noștri

chinezi, fiind gândit și conceput cu speranța unei frumoase colaborări de care să

se bucure ambele părți.


Au fost prezenți la ceremonie Zhou Yunyue, directorul Bibliotecii

Provinciei Shaanxi, prof. univ. dr. habil Silvia Florea, directorul Institutului

Confucius din Sibiu, Wang Jiong, directorul Institutului Confucius din Sibiu, și

Ioan Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu”

Hunedoara - Deva.


La ceremonia de semnare a acordului am fost onorați și de prezența

administratorului public al județului Hunedoara, Costel Avram, care, în

alocuțiunea rostită, a avut frumoase cuvinte de apreciere la adresa Bibliotecii

Shaanxi a cărei carte de vizită o consideră „în egală măsură impresionantă și

onorantă, în perfect acord cu istoria și cultura țării din care provine”.


Chiar dacă domnul Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean

Hunedoara, nu a putut fi fizic prezent alături de noi, ne-a urat succes și ne-a

asigurat de întregul său sprijin, ca și până acum.


China este un stat spre care se îndreaptă privirile admirative ale lumii

întregi, este un stat modern, cu o dezvoltare ce a urmat o cale proprie, o cale ce a

pus în valoare potențialul uman și material al acestei uriașe țări asiatice. China,

prin civilizația ei milenară, stârnește admirația și respectul lumii întregi, iar în

ultima vreme interesul pentru cultura și limba chineză au cunoscut un avânt cu

totul remarcabil. Acest avânt l-am perceput și noi, ca bibliotecă, atunci când, în

urmă cu zece ani, în colaborare cu Institutul Confucius din Sibiu am creat o

filială cu cărți în limba chineză, singura din România, foarte bine dotată în

cadrul bibliotecii, am organizat cursuri de limbă și cultură chineză, am contribuit

la înființarea unei reviste, „Caietele Confucius”, am organizat sistematic

activități de popularizare a culturii chineze, toate acestea atrăgând an de an tot

mai mulți participanți.


Din colaborarea cu partenerii noștri chinezi am avut și mai avem multe

lucruri de învățat: meticulozitate, seriozitate, respect față de muncă, dorința de

perfecționare, rigurozitate și, nu în ultimul rând, generozitate. Fără îndoială,

odată parteneriatul nostru perfectat, vom avea foarte multe de învățat de la

colegii noștri de la biblioteca Shaanxi, una dintre cele mai mari și mai

prestigioase biblioteci din Republica Populară Chineză. Acest acord ne creează

cadrul pentru statornicirea unor legături strânse între bibliotecile noastre: vom

organiza în comun activități și evenimente culturale, ne vom cunoaște reciproc

tradițiile; vom participa la derularea unor proiecte noi; ne vom consulta periodic,

ne vom informa în legătură cu temele noastre de interes comun; vom realiza

schimburi de experiență și toate acestea ne vor permite să ne cunoaștem mai

bine. Și domeniile comune, desigur, nu se opresc aici, le vom detalia, le vom

îmbogăți pe măsură ce parteneriatul nostru se va maturiza.


Acest acord de parteneriat pe care Biblioteca Județeană „Ovid

Densusianu” Hunedoara - Deva l-a încheiat cu Biblioteca Shaanxi va fi pentru

noi un excelent canal de comunicare cu specialiștii chinezi în numeroase

domenii legate de funcționarea eficientă a unei biblioteci din secolul XXI.

Am prezentat partenerilor noștri chinezi o scurtă „carte de vizită” a

bibliotecii județene cu speranța puternică în viitoarea noastră colaborare și cu

convingerea că, așa cum se întâmplă în orice prietenie, în orice început de drum

comun, trebuie să ne cunoaștem cât mai bine. Din partea noastră, am dat

asigurări prietenilor din Shaanxi că le vom fi parteneri de încredere, vom da

dovadă de respect, loialitate, transparență, bună-credință și totală deschidere în

prietenia noastră pe care o dorim trainică, îndelungată și folositoare ambelor

părți care și-au pus semnăturile pe acordul de parteneriat.


Cu deosebită considerație,

Manager,

Ioan Sebastian Bara
23 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page