top of page

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu”: Unirea națiunea a făcut-o!Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva, cu sprijinul

Consiliului Județean Hunedoara, întâmpină ziua de 24 ianuarie, ziua Unirii

Principatelor Române, cu bucurie, cu emoție, cu mândrie. Este, poate, cea mai

îndrăgită sărbătoare a românilor, este sărbătoarea noastră de suflet, este ziua în

care Hora Unirii ne umple sufletele de bucurie și ne face să ne simțim cu toții

frați.


Acest sentiment de comuniune cu toți cei care aparțin acestui pământ este

liantul care ne face mai puternici, mai încrezători în puterile noastre.

Cu deosebită plăcere i-am invitat, și în acest an, alături de noi pe toți cei

care au dorit să-și arate bucuria de a serba așa cum se cuvine acest memorabil

eveniment istoric, moment de cotitură în istoria românilor: unirea Moldovei cu

Țara Românească. Este o zi dragă nouă tuturor, este ziua în care Hora Unirii a

însuflețit mii de piepturi de moldoveni și munteni, de români trăitori în

provinciile noastre istorice. „Mica Unire”, cum mai este numită, a devenit una

dintre cele mai iubite sărbători ale românilor. Acest eveniment memorabil din

istoria noastră a putut fi marcat așa cum se cuvine, așa cum merită marii noștri

patrioți care au făcut posibilă unirea Moldovei cu Țara Românească.

Sub faldurile tricolorului românesc și în acordurile Horei Unirii, am

încercat să reînviem atmosfera de entuziasm și bucurie din 24 ianuarie 1859,

când cele două principate române s-au unit sub sceptrul lui Alexandru Ioan

Cuza, bărbatul de stat, patriotul adevărat și apropiat de popor, despre care

Nicolae Iorga a spus că „ ... a rămas pentru poporul nostru nu idolul de o clipă,

ci neuitatul părinte și binefăcător”. Amintirea acestui domnitor român este

păstrată cu sfințenie și recunoștință în inimile românilor, ca o efigie luminoasă

și model de adevărat conducător de țară.

Aici, la Deva, Mica Unire dobândește o încărcătură sufletească mai mare

deoarece într-o clădire din oraș a găsit popas de o noapte, în februarie 1866,


Domnul Alexandru Ioan Cuza, însoțit de Elena Doamna, în drumul lui spre

exilul impus pentru totdeauna, „departe de pământul pe care nu va avea

îngăduința a-l mai vedea vreodată”. Sunt cuvinte amare și emoționante scrise pe

placa așezată pe clădirea ce adăpostea Hanul Mare, actuala clădire a Casei

Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara. Pe frontispiciul ei, o delegație

formată din Costel Avram, administratorul public al Consiliului Județean

Hunedoara, Luminița Mariana Benea, directoarea Liceului Tehnologic „Grigore

Moisil” Deva, Sorin Marin Demeter, directorul Liceului Tehnologic

„Transilvania” Deva, Adrian Cristian Liga, directorul Liceului cu Program

Sportiv „Cetate” Deva, Louise Gabriel Tripa, directorul Colegiului Național

Pedagogic „Regina Maria” Deva, prof. dr. Liviu Lazăr, scriitorii Dumitru

Tâlvescu și Dumitru Dumitrescu, Răzvan Flocan, profesor la Liceul Tehnologic

„Transilvania” Deva, Ioan Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene

„Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, profesori și elevi de la instituțiile de

învățământ din Deva, a depus o jerbă de flori, în semn de recunoștință și

aducere aminte față de Domnul Cuza, cel despre care istoricul Nicolae Iorga a

spus: „Țara era totul pentru dânsul, țara pe care a întemeiat-o, pe care a știut să

o reprezinte cu demnitate și pe care a putut s-o părăsească fără blesteme.”

Unirea Principatelor a fost marcată, în continuare, în curtea bibliotecii

județene, printr-o amplă și însuflețită Horă a Unirii.

La Sala de Lectură a bibliotecii județene și la Secția de Împrumut Carte

pentru Copii a avut loc o evocare a evenimentelor petrecute în luna ianuarie

1859 și a marilor personalități care au contribuit la înfăptuirea Unirii

Principatelor Române: Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, Vasile

Alecsandri, Barbu Catargiu, Dimitrie Bolintineanu, Cezar Bolliac etc. Alături de

noi au fost prezenți elevi de la Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva, Liceul

Tehnologic „Transilvania” Deva, Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir

Hurmuzescu” Deva și Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Deva.


Unirea de la 24 ianuarie 1859 a însemnat primul pas spre nașterea

României moderne, acel pas înainte care deschidea țării largi perspective în

evoluția socială, economică, politică și culturală. Domnia lui Cuza a reprezentat

în esență un șir de reforme introduse în ritm accelerat într-un răstimp scurt al

istoriei, în scopul de a racorda țara și oamenii ei la cerințele Europei de atunci.

La finalul prezentării, elevii au fost antrenați să răspundă la un set de

întrebări despre evenimentele evocate, răspunsurile corecte fiind recompensate

cu premii constând în diplome și cărți oferite de biblioteca județeană.

Totodată, a fost organizată o expoziție tematică, biblioteca a scos din

rafturile sale documentele și materialele care fac referire la aceste zile de

sărbătoare, invitând cititorii să le consulte.

Prin toate aceste momente am dorit să facem cunoscut faptul că Unirea

Principatelor Române este un eveniment de răscruce al istoriei românilor și ea

trebuie să fie cunoscută de către toți cei care se simt ai acestui pământ și, mai

ales, de către tineri. Ori de câte ori auzim „hora noastră cea frățească”, să

trimitem un gând de cald omagiu făuritorilor Unirii de la 24 ianuarie 1859 și

Domnului Unirii, Alexandru Ioan Cuza, cel care a spus, cu atâta mândrie și

dragoste de neam, că „poporul român trăiește de acum înainte propria sa viață:

el este român și nimic altceva decât român.”


Cu deosebită considerație,

Manager,

Ioan Sebastian Bara
256 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page