top of page

Bibliotecile anului 2023

COMUNICAT DE PRESĂ

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva, cu sprijinul Consiliului

Județean Hunedoara, organizează în ziua de 7 martie 2024, ora 11 00 , la Sala de Lectură,

întâlnirea bibliotecarilor din județul Hunedoara cu prilejul decernării premiilor pentru cea mai bună bibliotecă publică municipală, orășenească și comunală, biblioteci care, în anul 2023, au înregistrat cele mai bune rezultate. Competiția „Bibliotecile anului”, ediția 2023, este un concurs profesional destinat bibliotecilor publice din județ și este menită să stimuleze spiritul de competiție și de inițiativă ale fiecărui bibliotecar.

În era informatizării, activitatea bibliotecilor publice a devenit mult mai complexă,

angrenarea lor în viața comunității locale fiind una dintre cele mai importante fațete ale

funcționării lor. Bibliotecile publice sunt chemate, zi de zi, să facă față unor provocări cu

totul noi, care erau de neconceput cu 20 de ani în urmă. Bibliotecarii zilelor noastre au

capacitatea profesională de a rezolva atât problemele specifice bibliotecii, cât și probleme noi cu care se confruntă membrii comunității unde funcționează biblioteca.


Concursul interbibliotecar „Bibliotecile anului” a fost inițiat și gândit tocmai cu

scopul de a le da prilejul bibliotecarilor să se perfecționeze, să rezolve probleme tot mai

complexe și mai solicitante. Biblioteca județeană, care coordonează metodologic bibliotecile publice de toate tipurile din județ, a elaborat un amplu punctaj și a stabilit criterii precise care, odată îndeplinite, permit realizarea unui clasament al bibliotecilor. Concursul este departe de a fi o competiție formală, el stimulează bibliotecarii să-și îmbunătățească munca de fiecare zi și să facă din bibliotecă un adevărat centru de cultură și de informare.


An de an, acest concurs pune în lumină disponibilitatea bibliotecarilor de a fi tot mai

prezenți în viața comunității locale. A trecut de mult vremea când bibliotecarul era doar

persoana care împrumuta cărți. Astăzi, alături de carte, calculatorul și internetul ocupă locul

central în activitatea unei biblioteci, a sporit numărul serviciilor (gratuite și eficiente) pe care

bibliotecile le oferă populației. Bibliotecile care se achită cel mai eficient de noile sarcini, de

noile provocări care le stau în față, sunt bibliotecile care se premiază prin acest concurs.

Premiile nu sunt bunuri materiale, nu sunt resurse bănești, ele reprezintă o

recunoaștere și o apreciere a întregii activități a bibliotecilor depuse de-a lungul unui an.

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva a fost în permanentă legătură cu toate bibliotecile publice din județ și a verificat performanțele acestora. Astfel, concursul

„Bibliotecile anului”, ediția 2023, suntem siguri că este câștigat de bibliotecile care s-au

remarcat prin profesionalism, implicare, diversitate de acțiuni, prezență efectivă în viața

comunității locale.


Festivitatea de premiere este și un prilej de întâlnire între bibliotecari, prilej de discuții

și schimburi de opinii despre această atât de frumoasă meserie, veritabilă vocație, care se

înfăptuiește zi de zi în folosul unui public larg, iubitor de carte și informație.

Cu deosebită considerație,

Manager,

Ioan Sebastian Bara11 afișări

コメント


bottom of page