top of page

Bibliotecile anului 2023


Au trecut deja 14 ani de când Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara –

Deva cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara a lansat această competiție profesională

între bibliotecile publice hunedorene, „Bibliotecile anului”. Ne-am propus atunci să creăm o

modalitate eficientă de stimulare a activității bibliotecilor, de a le atrage într-un concurs care,

deși nu este dotat cu premii materiale, stimulează spiritul de emulație între toți cei care

lucrează în lumea fascinantă a cărții.


Pe măsură ce anii au trecut, concursul a devenit tot mai incitant, tot mai așteptat, iar

colegii mei bibliotecari au devenit tot mai implicați în viața bibliotecii, dar și tot mai prezenți

în tot ceea ce înseamnă viața localității.

Ne-am văzut din nou, după un an, ca să recompensăm, după o bine chibzuită evaluare,

munca de un an a celei mai bune biblioteci municipale, orășenești și comunale din județul

Hunedoara. Premiile acordate de noi au doar o frumoasă valoare de simbol, sunt un semn că

apreciem activitatea bibliotecilor, modul în care bibliotecarii se racordează permanent la tot

ce e nou.


Întâlnirile noastre sunt întâlniri de suflet, ne împărtășim impresii, ne consultăm,

simțim că am devenit cu timpul o mare familie. Îmi place să cred că suntem cu adevărat o

mare familie unită, o familie în care ne simțim bine, ne sfătuim, ne ascultăm unii pe alții, ne

bucurăm unii pe alții.


Avem cu toții o profesiune nobilă, aceea de a aduce lumina cărții în inimile și mințile

a cât mai multor membri ai comunităților noastre. Iar colegii mei își îndeplinesc cu adevărat

profesionalism și cu dăruire această minunată vocație, aceea de bibliotecar.

Și în anul 2023 bibliotecile publice din județul Hunedoara au dovedit responsabilitate

și respect față de profesiune, bibliotecarii reușind să se integreze cu succes noilor provocări

reprezentate de pătrunderea internetului în activitatea de zi cu zi.

Nu mai putem concepe viața unei biblioteci în afara comunicării și a informării prin

internet. Știm foarte bine că a nu ține pasul cu tot ce presupune era digitalizării înseamnă

condamnare la excludere, la marginalizare și la incapacitatea de a fi de folos comunității

locale.


Ca și până acum, criterii precum calitatea activității fiecărui bibliotecar, aptitudinile

de bun organizator și comunicator, grija faţă de bibliotecă, capacitatea bibliotecarilor de a

atrage cât mai mulţi cititori, spiritul de iniţiativă în organizarea unor acțiuni cât mai

interesante și utile pentru locuitorii comunităţii locale în care funcționează biblioteca, gama

cât mai variată de servicii oferite utilizatorilor bibliotecii, transmiterea de informații culturale

pe paginile de socializare etc., au avut importanță în decernarea trofeelor pe anul 2023.

Și în acest an, în ziua de 7 martie 2024, la Sala de Lectură a Bibliotecii Județene

„Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva, a fost organizată manifestarea „Bibliotecile anului”,

în cadrul căreia a avut loc o frumoasă festivitate de premiere a bibliotecilor publice care au

ocupat locuri fruntașe în această competiție anuală.


Anul acesta, într-o ambianță primitoare și caldă, festivitatea de premiere a început prin

cuvinte de deschidere rostite de primarul comunei Beriu, Emil Moise Bîc, primarul comunei

Râu de Mori, Flaviu Dilertea, și viceprimarul municipiului Orăștie, Ovidiu Cristian Hendrea.

Am analizat cu atenție și obiectivitate munca fiecărei biblioteci publice în anul 2023 și

am avut o reprezentare destul de exactă a acestei activități.

Astăzi, când tragem linie și facem o evaluare, pot să vă mărturisesc că am un

sentiment de bucurie și speranță deoarece avem în județ biblioteci, bibliotecari de care

suntem mândri.


După evaluarea rezultatelor obținute, în funcție de criteriile stabilite, pe „podiumul de

premiere” au urcat următoarele biblioteci:

- La categoria biblioteci municipale:

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „SEBASTIAN BORNEMISA” ORĂȘTIE;

- La categoria biblioteci orășenești:

BIBLIOTECA ORĂȘENEASCĂ URICANI;

- La categoria biblioteci comunale:

BIBLIOTECA COMUNALĂ BARU,

BIBLIOTECA COMUNALĂ BERIU,

BIBLIOTECA COMUNALĂ RÂU DE MORI.

Cu acest prilej am acordat și o diplomă de excelență unor bibliotecari care s-au

remarcat în mod deosebit prin activitate și implicare în existența comunității locale, iar

diploma am oferit-o în semn de prețuire pentru munca desfășurată de-a lungul unei vieți, cu

competență și mult suflet.


Anul acesta, diploma de excelență am acordat-o colegelor noastre: Delia Grosu,

bibliotecară la Biblioteca Municipală Petroșani, Mihaela Luminița Tarpan, bibliotecară la

Biblioteca Comunală Vălișoara, și Elena Lazăr, bibliotecară la Biblioteca Comunală Cârjiți.

I-am felicitat pe câștigătorii din acest an ai concursului interbibliotecar și mi-am exprimat

respectul și admirația pentru felul în care bibliotecarii hunedoreni își onorează profesia.

Felicit bibliotecile câștigătoare, felicit toți bibliotecarii. Ne pregătim de pe acum

pentru viitoarea ediție a concursului Bibliotecile anului.


Deviza noastră a fost, este și va fi aceeași: „Toți pentru bibliotecă, biblioteca pentru

toți!


Cu deosebită considerație,

Manager,

Ioan Sebastian Bara
18 afișări

Comments


bottom of page