top of page

Camelia Ardelean și cărțile ei…


 

Fiecare întâlnire cu un scriitor este o bucurie pentru noi, pentru biblioteca județeană, este o nouă dovadă a prieteniei care s-a legat de-a lungul timpului între noi și scriitorii hunedoreni, prietenii noștri sinceri care găsesc la bibliotecă o ambianță caldă, primitoare, propice schimburilor de idei.

Biblioteca Județeană  „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a organizat în ziua de 29 iunie 2023 o întâlnire cu scriitoarea Camelia Ardelean care, cu această ocazie, și-a lansat mai multe cărți apărute între anii 2018 și 2023.  

Camelia Ardelean este un nume binecunoscut în mediul literar hunedorean. Poetă de mare sensibilitate, a semnat până acum zece volume de poezie a căror notă dominantă o reprezintă profunzimea și sinceritatea trăirilor transpuse în limbaj liric.

La această lansare, autoarea s-a prezentat cu volumele de poezie: Inimi de porțelan,  Baghete de sticlă (în colaborare cu Miron Țic), Flacăra cuvintelor(în colaborare cu scriitorul albanez Baki Ymeri), Anotimpurile cuvântului, La margine de curcubeu și Ecouri din tenebre.

Alte trei cărți lansate acum, intitulate Urme de condei, pun în lumină calitățile de cronicar literar ale Cameliei Ardelean care strânge între coperțile lorcronici literare, eseuri, editoriale, interviuri și reportaje apărute în numeroasele reviste literare din județ și din țară.

O mențiune aparte merită volumul de dialoguri pe care Camelia Ardelean le-a purtat cu scriitorul, filosoful și publicistul Ionel Necula, un intelectual profund care își dezvăluie personalitatea grație întrebărilor incitante și pertinente pe care i le adresează interlocutoarea astfel încât eruditul om de cultură își pune „sufletul în palma cititorului”.

Toate aceste lucrări semnate Camelia Ardelean definesc profilul unei scriitoare cu multiple valențe, cu talent incontestabil atât ca poetă, cât și ca autoare a unor texte în proză de mare valoare, scrise cu nerv și cu o sinceritate debordantă.

Ne bucurăm că putem realiza astfel de întâlniri pentru că biblioteca are și misiunea de a face legătura dintre scriitor și cititor, de a descoperi talente literare noi și de a le cultiva pe cele deja consacrate.

Publicul prezent la lansare a avut ocazia să descopere în persoana Cameliei Ardelean o reprezentantă valoroasă a culturii hunedorene.  

 

Cu deosebită considerație,

Manager,

Ioan Sebastian Bara

 


15 afișări

Comments


bottom of page