top of page

Centenarul unui mare scriitor: Marin Preda


 

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu”Hunedoara - Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, organizează activități culturale menite să îmbogățească cunoștințele participanților din diverse domenii, activități dedicate unor personalități ilustre din țară și din lume. Facem acest lucru mai ales pentru a oferi tinerilor noi informații care să le întregească pe cele deja primite la orele de la școală.

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva a dedicat o activitate culturală specială împlinirii a o sută de ani de la nașterea, la 5 august 1922, a marelui prozator român Marin Preda.

Unul dintre cei mai importanți scriitori români din a doua jumătate a secolului XX, Marin Preda a fost o personalitate marcantă a vieții noastre literare pe care a îmbogățit-o cu creații remarcabile, romane apreciate atât de criticii literari, cât și de către cititori.

Marin Preda face parte dintr-un șir impresionant de scriitori care s-au născut în sate din Câmpia Română, în Teleorman, colț de Românie de care toți au fost legați sufletește: Gala Galaction, Constantin Noica, Miron Radu Paraschivescu, Zaharia Stancufiind cei mai prestigioși.  

Prezentarea purtând titlul „Povestea unui scriitor. Marin Preda” a evocat și detaliat toate marile momente care au marcat biografia celui cu care „timpul n-a mai avut răbdare” și a părăsit mult prea repede această lume.

Parcursul scriitoricesc al lui Marin Preda a fost urmărit de la debutul publicistic, în 1942, cu schița Pîrlitu’ în ziarul „Timpul” și, apoi, cu debutul editorial, în 1948, cu volumul de schițe și povestiri Întâlnirea din pământuri, momente care anunțau deja prozatorul viguros care va deveni unul dintre cei mai importanți scriitori români din secolul XX. Apariția romanului Moromeții, în anul 1955, reprezintă un punct de inflexiune în dezvoltarea romanului românesc modern, roman urmat de celelalte scrieri care întregesc opera acestui mare prozator. Cuvintele criticului Eugen Simion sunt revelatoare în definirea profilului literar al scriitorului: „Marin Preda nu poate fi conceput fără Moromeții, Risipitorii, Imposibila întoarcere, Marele singuratic etc. Și, de la un punct al biografiei lui, el începe să fie creat, ca individ social, de aceste puternice scrieri.”

Într-adevăr, Marin Preda nu înseamnă doar Moromeții. Marin Preda înseamnă nuvelele cu care a debutat în anii de după cel de-Al Doilea Război Mondial, Marin Preda înseamnă și romanele ce au urmat Moromeților, Marin Preda înseamnă și Delirul, romanul care a dat naștere unei puternice emoții în rândul cititorilor și a stârnit nemulțumirea sovieticilor din cauza curajului cu care Marin Preda a abordat un subiect de maximă sensibilitate, Marin Preda înseamnă și ultimul său roman, Cel mai iubit dintre pământeni, o critică severă a totalitarismului românesc pe care prozatorul l-a cunoscut atât de bine, Marin Preda înseamnă și confesiunea de o sinceritate totală din Viața ca o pradă.

Pe scurt, Marin Preda înseamnă un prozator de uriaș talent, un prozator hrănit din opera marilor romancieri clasici francezi și ruși, Balzac și Dostoievski, cum însuși mărturisește.

Marin Preda înseamnă și directorul Editurii Cartea Românească, editură cu un înalt nivel al exigenței, foarte atentă la promovarea talentelor adevărate.

Dar, deloc în ultimul rând, Marin Preda înseamnă omul, cu suișurile și coborâșurile lui, un om care a iubit, a fost iubit, a suferit, a luptat cu piedici rigide care îi îngrădeau exprimarea liberă pentru care, cum însuși a mărturisit, era în stare să-și dea viața.

Toate acestea au fost prezentate pe larg, cei aflați în sală au fost foarte atenți, astfel că, la sfârșitul prezentării, când li s-au adresat întrebările din materialul urmărit, cei care au răspuns corect au fost recompensați cu premii constând în cărți și diplome oferite de biblioteca județeană.

 

Cu deosebită considerație,

Manager,

Ioan Sebastian Bara

 

 

 

 

 

 

 

11 afișări

Comments


bottom of page