top of page

Chestionar privind percepția CETĂȚENILOR din JUDEȚUL HUNEDOARA pentru aspecte legate de corupție

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Hunedoara, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Etică și integritate prin prevenirea și combaterea corupției din administrația publică a județului Hunedoara”, finanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).


📈 Proiectul are ca obiective dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a instituției prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesul decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor personalului.


❓ Scopul cercetării pe bază de 𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫 la nivelul județului Hunedoara îl reprezintă cunoașterea unor aspecte legate de fenomenul corupției - magnitudinea fenomenului, practici și măsuri de prevenire și combatere în rândul cetățenilor din Județul Hunedoara.


Chestionarul se aplică cetățenilor din județul Hunedoara de către UAT Județul Hunedoara și își propune să obțină date relevante pentru consolidarea culturii etice, de integritate, prevenire și combatere a corupției la nivel instituțional.


👨🏻‍💻 Chestionarul poate fi completat la următorul link:

👉 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Hunedoara_cet până la data de 𝟮𝟱 𝗺𝗮𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟮.


Toate datele completate în cadrul acestui chestionar sunt #confidențiale.
80 afișări

Comments


bottom of page