top of page

Christian Schenk, făuritor și tălmăcitor de slovePoeta și publicista Paulina Popa, directoarea Editurii Emia și președinta

Asociației Culturale EMIA, cu sprijinul Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu”

Hunedoara - Deva, a organizat pentru confrații scriitori și pentru toți cei ce

iubesc literatura o masă rotundă cu tema „Scriitorii și cărțile lor”, eveniment ce

l-a avut ca invitat special pe scriitorul, traducătorul și editorul Christian W.

Schenk. Atmosfera caldă și primitoare a Sălii de Lectură a Bibliotecii Județene

„Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva a fost un adevărat liant creat între

distinsul invitat și publicul iubitor de cultură care a onorat invitația amfitrioanei,

poeta Paulina Popa, cea care a moderat întâlnirea.


Pentru foarte mulți, personalitatea lui Christian W. Schenk era

binecunoscută încă înainte de 1990: medic prin formație, s-a dedicat și

literaturii, asemenea unor alți medici scriitori, A.P. Cehov și Mihail Bulgakov,

sau, la noi, poetul Vasile Voiculescu și prozatorul Augustin Buzura.

Christian W. Schenk este membru al Uniunii Scriitorilor din Germania și

România, Union Mondiale des Écrivains Médecins, American Romanian

Academy of Arts and Sciences, al Asociației Medicilor Scriitori și Publiciști

Români, în Societatea Balcaniștilor Germani și în Societatea Germană pentru

Europa de sud-est. A tradus în limba germană pagini din creația lui Eminescu,

dar a tălmăcit și poezii și proză semnate de alți scriitori români ca Lucian Blaga,

Ion Minulescu, Gabriela Melinescu, Tristan Tzara, George Vulturescu, Mihai

Ursachi, Horia Zilieru, Nicolae Breban, Aura Christi etc. Are meritul cu totul

deosebit de a promova literatura română în alte spații culturale, în special cel

german, grație Editurii Dionysos pe care a înființat-o și o conduce.

La această masă rotundă au participat scriitori din spațiul hunedorean:

Camelia Ardelean, Mirela Cocheci, Vasi Cojocaru Vulcan, Nuța Crăciun,


Nicolae Crepcia, Ana Fodor, Cornel Fodor-Neaga, Isabela Hașa, Nora Hruban,

Virgil Iovița, Cornelia Neaga, Mariana Pândaru, Victoria Stoian, Adriana

Tomoni.

A fost alcătuită și o mică expoziție ad-hoc cu cărțile autorilor prezenți la

întâlnire, cărți care au constituit și o bună bază de dialog între scriitori și omul

de cultură Christian W. Schenk.


Cu deosebită considerație,

Manager,

Ioan Sebastian Bara
16 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page