top of page

CJ Hunedoara își asumă întreaga responsabilitate pentru a prelua Termocentrala Mintia

SCRISOARE DESCHISĂ „Consiliul Județean Hunedoara își asumă întreaga responsabilitate pentru a prelua Termocentrala Mintia în conformitate cu prevederile OUG nr. 60/2019 cu modificările și completările ulterioare asumându-și îndeplinirea întregului program de tranziție de la energie produsă pe bază de cărbune la energie regenerabilă, propunând totodată transformarea județului Hunedoara într-un județ „proiect pilot” pentru tranziția energetică în România.”


Stimați reprezentanți ai statului român,

Revenind la adresa nr. 2759/18.02.2021 și la intervențiile noastre în cadrul întâlnirilor care au avut loc la Ministerul Energiei în datele de 23 februarie 2021, respectiv 06 aprilie 2021, constatând că nu s-a inițiat niciun demers privind tranziția energiei de la combustibil fosil către energie regenerabilă, constatând totodată că nu s-a inițiat niciun demers în vederea implementării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 60/2019, ne exprimăm îngrijorarea, ținând seama de criza economică și socială generată în domeniul exploatării de cărbune din județul Hunedoara și mai ales în lipsa unor soluții pentru a asigura o alternativă Complexului Energetic Hunedoara, atât din punct de vedere al securității și siguranței în funcționare a sistemului energetic național, cât și al soluționării problemelor de natură economică și socială pentru personalul implicat în această activitate, având în vedere că nu am primit niciun răspuns până în prezent din partea Ministerului Energiei, reiterăm intenția noastră de a prelua Termocentrala Mintia în proprietatea UAT Județul Hunedoara, conform prevederilor art. 2 alin. (5) din OUG nr. 60/2019 cu modificările și completările ulterioare, în următoarele condiții:


1. Preluarea tuturor activelor energetice existente, ca un întreg (terenuri, mijloace fixe, investiți în curs, stocuri de materiale și piese de schimb, licențe, etc.); libere de sarcini și fără datorii;


2. Preluarea întregului personal care își desfășoară activitatea în cadrul Termocentralei Mintia, inclusiv a personalului din executivul Complexului energetic Hunedoara, provenit de la Termocentrala Mintia. Această preluare a personalului este necesară, având nevoie de de specialiști cu experiență în domeniu pentru continuarea activității, motiv pentru care considerăm că nu trebuie inițiate demersuri în scopul disponibilizărilor colective până la data preluării;


3. Modificarea legii Energiei electrice astfel încât rezervarea de capacitate să poată fi realizată/contractată de producătorii de energie ce utilizează combustibil tehnologic indiferent de proveniența acestuia (nu doar a celui din producție proprie);


4. Asigurarea funcționării capacității de producție cu energie pe bază de cărbune până la realizarea alternativei tehnologice „verzi” în condițiile funcționării ca rezervă terțiară lentă pentru asigurarea serviciilor de sistem la dispoziția dispecerului energetic național. Menționăm că este obligatorie funcționarea pentru această perioadă de tranziție, atât din punctul de vedere al siguranței în funcționare a sistemului energetic național (exemplificând avaria din data de 08 ianuarie 2021 produsă la nivel european care s-a soldat cu sistarea alimentării consumatorilor de pe teritoriul României doar în zona Transilvaniei), precum și pentru a oferi o alternativă pentru dimensiunea socială în perioada de tranziție;


5. Reluarea imediată, de către actuala administrație, a demersurilor necesare reproiectării instalațiilor în vederea trecerii pe cărbune cu conținut redus de sulf și cenușă, în scopul conformării la normele de protecție a mediului. Pentru aceasta, menționăm că există soluția tehnologică și cărbune pentru funcționarea capacității de producție cu respectarea întocmai a condițiilor privind emisiile de noxe, respectiv azot, sulf și bioxid de carbon, în limitele impuse de către Uniunea Europeană. De aceea, solicităm inițierea imediată a demersului de adaptare a instalațiilor și a sistemului actual de ardere pentru funcționarea cu cărbune cu un conținut redus de sulf, precum și înaintarea fișelor de proiect în vederea asigurării finanțării a două noi capacități de producție de energie electrică de înaltă eficiență cu gaz metan în amestec cu hidrogen, în paralel cu realizarea unui parc fotovoltaic de cca 200 MW, amplasat pe suprafața depozitului de zgură și cenușă actual (desfășurat pe aproximativ 250 ha) prevăzut cu o capacitate de stocare de energie cu hidrogen, precum și de realizare a unei capacități de microhidroenergie amplasată în aval de barajul de pe râul Mureș în zona Mintia. Facem aceste precizări de detaliu pentru că responsabilitatea înaintării fișelor de proiect pentru Complexul Energetic Hunedoara revine Ministerului Energiei, Consiliul Județean Hunedoara neputând angaja din punct de vedere legal, în prezent, costuri sau promova scheme de finanțare pentru acest obiectiv.


6. Inițierea de către Primăria Municipiului Deva a demersurilor pentru realizarea unei surse alternative de energie termică pentru perioada sezonului cald care să asigure apă caldă menajeră prin utilizarea energiei solare amplasate cât mai aproape de locul de consum (ex.: în zona stației de epurare a apelor uzate);


7. Având în vedere documentele care ne-au fost prezentate la ultima vizită făcută de delegația noastră la Ministerul Energiei, respectiv o scrisoare a Comisiei Europene și o adresă de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (pentru care rugăm Ministerul Energiei să ni le trimită în copie ca anexă la răspunsul formulat pentru prezenta adresă), solicităm un termen de grație de 1 an de zile cuprins în cadrul procesului de tranziție pentru adaptarea instalațiilor de ardere și asigurării funcționării în conformitate cu condițiile și țintele de emisii impuse de Uniunea Europeană.

Prin urmare, Consiliul Județean Hunedoara își asumă întreaga responsabilitate pentru a prelua Termocentrala Mintia în conformitate cu prevederile OUG nr. 60/2019 cu modificările și completările ulterioare asumându-și îndeplinirea întregului program de tranziție de la energie produsă pe bază de cărbune la energie regenerabilă, propunând totodată transformarea județului Hunedoara într-un județ „proiect pilot” pentru tranziția energetică în România.

Asigurându-vă de întreaga considerație și de întreg suportul nostru, vă mulțumesc.


Cu deosebită considerație,

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu NISTOR727 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page