top of page

CJ Hunedoara: Proiect de prevenire și combatere a corupției în administrația județeană

COMUNICAT DE PRESĂLansare proiect

„Etică și integritate prin prevenirea și combaterea corupției din administrația publică a Județului Hunedoara”, cod SIPOCA 1146/cod MySMIS2014+152218.

Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Hunedoara, în calitate de Beneficiar, anunță lansarea proiectulului „ Etică și integritate prin prevenirea și combaterea corupției din administrația publică a Județului Hunedoara”, cod SIPOCA 1146/cod MySMIS2014+ 152218. Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020, POCA/924/2/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice (CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale).

🟥 Obiectivul general al proiectului:

Dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a instituției prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesul decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.

🟥 Obiectivele specifice ale proiectului

• O.S.1. Creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare.

• O.S.2. Creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției la nivelul personalului din administrația publică locală cât și în rândul cetățenilor.

• O.S.3. Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali în ceea ce privește măsurile anticorupție.

Rezultate așteptate:

▶️ Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice - Rezultat proiect 1 - 1 METODOLOGIE DE IDENTIFICARE A RISCURILOR SI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE.

▶️ Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice - Rezultat proiect 2 - 1 SISTEM DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ CONFORM ISO 37001:2016.

▶️ Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice - Rezultat proiect 3 - 1 CERTIFICAT ISO 37001.

▶️ Rezultat program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică - Rezultat proiect 4 - 1 STUDIU PRIVIND PERCEPȚIA ÎN RÂNDUL CETAȚENILOR ȘI AL PERSONALULUI DIN CADRUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIVIND ASPECTE LEGATE DE CORUPȚIE.

▶️ Rezultat program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică - Rezultat proiect 5 - 1 PLATFORMĂ DIGITALĂ ANTICORUPȚIE.

▶️ Rezultat program R6: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției - Rezultat de proiect 6 - PERSONAL ȘI ALEȘI LOCALI DIN CADRUL INSTITUȚIEI ȘI AI UNITĂȚILOR SUBORDONATE INSTRUIT ȘI CERTIFICAT ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI COMBATERII CORUPȚIEI, TRANSPARENȚEI, ETICII ȘI INTEGRITĂȚII - 60 persoane.

Durata de implementare este de 12 de luni, începând cu data de 18.01.2022

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 414.584,00 lei.

Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 406.292,32 lei din care:

✅ 352.396,40 lei cofinanțare din Fondul Social European;

✅ 53.895,92 lei cofinanțare din Bugetul național.

Valoarea eligibilă cofinanțare Buget local: 8.291,68 lei.

214 afișări
bottom of page