top of page

CJ Hunedoara, reacție fermă la declarațiile șefei de la Mediu

COMUNICAT DE PRESĂ


În contextul apariției în spațiul public (mass-media și rețele de socializare) a unor declarații atribuite directorului Agenției de Protecție a Mediului Hunedoara, doamna Georgeta Barabaș, cu privire la activitatea CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR (CMID) BÂRCEA MARE, prin care sunt aduse prejudicii grave Consiliului Județean (CJ) Hunedoara, pentru o cât mai corectă informare a cetățenilor județului Hunedoara, Biroul de presă este împuternicit să transmită următoarele clarificări:


În data 06.04.2016 a avut loc Publicarea pe SEAP a documentației de atribuire privind Delegarea gestiunii serviciului de operare și administrare a CMID Bârcea Mare și monitorizarea post-închidere a depozitelor de deșeuri neconforme închise prin proiect. Procedura a fost contestată de către potențiali ofertanți și a fost anulată de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) prin Decizia nr. 1549/C9/1594/05.09.2016.


În acest context, CJ Hunedoara a procedat la refacerea documentației de atribuire a contractului de concesionare privind delegarea gestiunii serviciului de operare și administrare a CMID Bârcea Mare, iar în data de 09.12.2016 a fost publicat pe SEAP anunțul de concesionare. Documentația de atribuire a fost contestată la CNSC care a respins obiecțiile formulate și a dispus continuarea procedurii.


Decizia CNSC a fost contestată de un ofertant la Curtea de Apel Alba Iulia, iar în data de 06.04 2017 a fost pronunțată decizia de admitere în parte a plângerii formulate de către această societate. Ulterior acestei decizii, CJ Hunedoara a făcut numeroase demersuri către Curtea de Apel Alba Iulia pentru comunicarea deciziei și motivarea acesteia.


Având în vedere situația creată cu privire la imposibilitatea delegării serviciului de operare și administrare a CMID Bârcea Mare și în baza solicitărilor primite de la toate instituțiile implicate în gestionarea deșeurilor la nivel de județ, precum și solicitărilor primite din partea UAT-urilor, privind necesitatea identificării unei soluții de depozitare a deșeurilor, CJ Hunedoara a pus în aplicare Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara nr. 3/03.04.2017 și a încheiat contractul de servicii nr. 5323/2017 cu operatorul SC SUPERCOM SA, având ca obiect "Prestarea activităților componente ale serviciului de operare și administrare a CMID Bârcea Mare". Menționăm că, anterior încheierii acestui contract, au fost invitate cinci companii, dintre care doar două au depus oferte.


Contractul de servicii nr. 5323/2017 a fost în funcțiune până la data de 18.12.2018 dată la care a fost semnat contractul nr. 20110 de delegare prin concesiune a serviciului de operare și administrare a CMID Bârcea Mare.

În data de 27.03.2018, CJ Hunedoara a primit comunicarea Deciziei Curții de Apel Alba-Iulia nr. 992/2017, decizie ce a avut ca obiect plângerea formulată de petenta SC Retim Ecologic Service SA în contradictoriu cu UAT Județul Hunedoara, împotriva Deciziei nr. 311/C7/2988/81/09.02.2017 pronunțată de CNSC.


În considerentele deciziei instanța obligă autoritatea contractantă U.A.T. Județul Hunedoara la refacerea documentației de atribuire în componenta referitoare la Studiul de fundamentare, prin prezentarea unei analize economico-financiare matematic justificată prin calcule, cu luarea în considerare a tarifelor maximale și a veniturilor din punct de vedere al asigurării echilibrului între venituri și costuri, respectiv al asigurării fezabilității financiare și economice a contractului.

După refacerea documentației de atribuire conform deciziei Curții de Apel Alba Iulia, în data de 10.09.2018 a avut loc deschiderea ofertelor la CMID Bârcea Mare, iar în data de 18.12.2018 a fost semnat Contractul nr. 20110/2018 de delegare prin concesiune a serviciului de operare și administrare a CMID Bârcea Mare. Contractul a fost aprobat prin Hotărârea CJ Hunedoara nr. 328/2018.


În acest context, conducerea CJ Hunedoara consideră că afirmația directorului APM Hunedoara, doamna Georgeta Barabaș, „s-a ajuns în această situație pentru că acest operator a fost adus preferențial în județul Hunedoara și i s-a încredințat o afacere la cheie, adică un proiect finanțat din fonduri europene, pe care a înțeles cu ajutorul Consiliului Județean să îl gestioneze ca pe afacerea proprie”, este de o gravitate extremă, iresponsabilă și inacceptabilă, mai ales în condițiile în care proiectul risca să fie compromis, și solicită public prezentarea dovezilor care o susțin, dacă acestea există.


De asemenea, afirmația „toată activitatea din acești patru ani nu s-a desfășurat în interesul hunedorenilor, ci doar în interesul operatorului”, este profund nedreaptă și tendențioasă, având în vedere că în toată această perioadă, operatorul și-a onorat obligațiile contractuale, iar activitatea de colectare și gestionare a deșeurilor se desfășoară conform obiectivelor asumate.

În ceea ce privește incidentul produs la CMID, CJ Hunedoara a fost informat cu privire la măsurile luate de operator pentru remedierea problemelor.

Biroul de presă


198 afișări

Comments


bottom of page