top of page

Conferința bibliotecarilor 17-19 mai 2022, în stațiunea ParângBiblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva, cu sprijinul

Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Asociația Națională a

Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România și Biblioteca Națională a

României, organizează Conferința Națională cu tema „Biblioteca publică,

promotor al educației adulților și partener strategic în dezvoltarea durabilă, cu

impact decisiv în comunitate”, care are loc în perioada 17-19 mai 2022, în

stațiunea Parâng, municipiul Petroșani, Hotel Rusu.

Este prezent alături de noi Costel Avram, administratorul public al

județului, în calitatea sa de reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara,

instituție care, de fiecare dată, este alături de activitățile bibliotecii și de al cărei

sprijin ne bucurăm în permanență.

În discursul său de la deschiderea lucrărilor Conferinței, domnul Costel

Avram, a avut cuvinte de apreciere la adresa instituției noastre, exprimându-și

„bucuria pentru faptul că o reuniune științifică de un asemenea nivel este acum

organizată și găzduită de Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara -

Deva, eveniment care onorează județul nostru și ne oferă pe drept cuvânt un real

motiv de mândrie”. 


Ne onorează cu prezența cunoscutul istoric Adrian Cioroianu, directorul

Bibliotecii Naționale a României, și Dragoș Adrian Neagu, președintele

Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România,

partenerii noștri în organizarea acestei minunate conferințe. De asemenea,

participă invitați din Polonia, Bulgaria și Slovenia, partenerii noștri dintr-un

amplu și ambițios proiect de educație financiară a adulților în cadrul

bibliotecilor.


Tema actualei ediții a conferinței se circumscrie preocupărilor constante

ale ANBPR și ale bibliotecilor membre de a proiecta și livra cursuri pentru

comunitate, care să acopere cele mai variate nevoi de informare, documentare,

pregătire profesională și petrecere creativă a timpului liber. De asemenea,

cuprinde o secțiune distinctă cu titlul „Contabilitatea și utilizarea resurselor

bugetare în cadrul bibliotecilor publice”, dedicată reprezentanților

compartimentelor financiar-contabile, la care ne bucurăm să avem alături

directori ai Camerei de Conturi Hunedoara, Administrației Județene a Finanțelor

Publice Hunedoara.


Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva organizează

pentru prima oară un eveniment de o asemenea anvergură și importanță. Pentru

noi, cei care am făcut din profesiunea de bibliotecar o adevărată chemare,

această conferință va fi un excelent prilej de a face un bogat schimb de

experiență și de opinii despre rolul pe care bibliotecile publice trebuie să-l joace

în condițiile actuale.


La lucrările conferinței iau parte reprezentanți din 32 de biblioteci

județene din România, precum și de la Biblioteca Națională a României și

Biblioteca Metropolitană București, fiind susținute peste 30 de comunicări la

lucrările în plen și pe secțiuni.

Comunicările aflate pe agenda conferinței reflectă, sub aspect tematic,

echilibrul care există între abordarea tradițională a activității de bibliotecă, care

pune în centrul atenției cartea, și comunicări care pun în lumină noul rol pe care

îl joacă bibliotecile publice în societatea informațională.

Așa cum se afirmă în titlul unei comunicări, bibliotecarul se află astăzi în

ipostaza de creator de resurse educaționale. Biblioteca a devenit și devine tot

mai puternic un centru de educare, o sursă de informații, un furnizor de

modalități de adaptare a comunității la provocările vremurilor pe care le trăim.


Iar educația financiară devine tot mai mult o necesitate pe care utilizatori de

diferite vârste o resimt în fiecare zi.

Toate aceste aspecte sunt dezbătute pe larg între participanții la această

conferință, care aduce laolaltă bibliotecari și experți financiari din județul

Hunedoara, din țară și din țările cu care, cum aminteam, colaborăm în proiectul

legat de educația financiară a adulților.


Am traversat împreună o perioadă extrem de dificilă care a bulversat și

bibliotecile publice, în fața cărora au apărut provocări noi, situații inedite și

complicate. Cu toate acestea, am reușit să ne dovedim utilitatea și eficiența în

comunitate chiar și în condițiile grele din ultimii doi ani. De aceea, conferința

noastră este și un excelent prilej de a stabili legături directe între bibliotecari, de

a socializa, de a ne împărtăși experiențele.


Întâlnirea profesională de la Parâng asigură, de asemenea, cadrul pentru

organizarea evenimentului de diseminare a rezultatelor inovatoare create în

contextul proiectului „PREDĂ PENTRU VIITOR – transformarea educațională

a adulților prin inovație, tehnologie și antreprenoriat” (TEACH FOR FUTURE).

Inițiativă Erasmus+ în domeniul educației adulților, TEACH FOR

FUTURE are la bază parteneriatul dintre Asociația Națională a Bibliotecarilor și

Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), în calitate de lider de consorțiu,

Global Libraries Bulgaria Foundation, Bulgaria, și Initiative for Heritage

Conservation, Grecia. Evenimentul de diseminare a pus accentul pe produsele

intelectuale aflate în coordonarea ANBPR, și anume Metodologia inovativă de

formarea formatorilor TIC pentru adulți și respectiv Manualul formatorului

pentru derularea campusurilor de mentorat.


Metodologia inovativă de formarea formatorilor TIC pentru adulți

reprezintă un instrument educațional complex, menit să sprijine și să

impulsioneze instruirea adulților în utilizarea beneficiilor tehnologiei. Proiectată

în așa fel încât să faciliteze formatorilor utilizarea unei serii de metode și tehnici

de predare TIC moderne, această Metodologie a vizat patru zone de expertiză, și

anume: modelare şi imprimare 3D, editare de imagini, marketing digital și

instrumente de colaborare online. Scopul principal al acestui produs intelectual

constă în oferirea de soluții inovative dedicate procesului de predare-învățare în

vederea asimilării și consolidării cunoștințelor TIC de către cursanții adulți.


Un alt produs intelectual extrem de util creat în cadrul proiectului

TEACH FOR FUTURE a constat în Manualul formatorului pentru derularea

campusurilor de mentorat. Acest manual sintetizează metodele și tehnicile care,

aplicând metoda mentoratului, au capacitatea de a stimula dezvoltarea de noi

produse și servicii bazate pe tehnologie. ANBPR și partenerii au conceput un

îndrumar în scop didactic pentru formatorii care intenționează să aplice metoda

campusurilor de mentorat ca activitate inovativă de educația adulților.


„Tematicile abordate sunt foarte ofertante, experții care au contribuit la

realizarea celor două produse intelectuale provin din țări cu perspective

educaționale complementare, iar metodele și resursele propuse sunt creative,

bazate pe identificarea nevoilor concrete ale beneficiarilor adulți și validate din

punct de vedere pedagogic în cadrul activităților de instruire din cadrul

proiectului”, a declarat Ioana Crihană, director executiv ANBPR și manager de

proiect TEACH FOR FUTURE.


În contextul proiectului TEACH FOR FUTURE au mai fost create și

urmează a fi diseminate pe scară largă: o Curriculă privind predarea

Managementului inovației & Colaborării în rețea în formarea adulților, o

Curriculă privind predarea Antreprenoriatului & Leadershipului în formarea

adulților, un Ghid e-Inovator și un Ghid e-Antreprenor.

Consorțiul de parteneri TEACH FOR FUTURE și-a propus să contribuie

la îmbunătăţirea şi extinderea ofertei de oportunităţi de învăţare de calitate

ridicată privind tematici educaționale inovative, cu potenţial de creştere

economică, dobândirea și recunoașterea de noi competenţe, aptitudini,

cunoștințe și comportamente, în vederea adaptării la mediul de lucru actual,

guvernat de tehnologie, interdisciplinaritate și cooperare transnațională, care să

facă posibilă o schimbare favorabilă a cadrului educațional și a portofoliului de

competențe ale adulților din cele trei țări.


Nu în ultimul rând, participanții la conferință vor cunoaște un minunat

colț din județul Hunedoara, dat fiind că lucrările se desfășoară în elegantul

Hotel Rusu din Parâng, oaspeții bucurându-se și de vizitarea unor obiective

culturale din patrimoniul național situate pe teritoriul județului Hunedoara.

Un moment important al acestei reuniuni științifice este prezența

îndrăgitului actor Horațiu Mălăele, care va oferi participanților un regal

actoricesc, un fragment din spectacolul său de succes intitulat „Sunt un orb”.

Organizarea acestei conferințe este posibilă cu sprijinul generos și prompt

al Consiliului Județean Hunedoara care, de fiecare dată, a fost alături de noi și

ne-a apreciat inițiativa de a găzdui această importantă întâlnire a bibliotecarilor,

a oamenilor cărții.


Cu deosebită considerație,

Manager,

Ioan Sebastian Bara
41 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page