top of page

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante din cadrul Serviciului administrativ – Direcția programe, prognoze, buget, finanțe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara:

 • postul corespunzător funcției contractuale de execuție de șofer, treapta I, (M;G);

 • postul corespunzător funcției contractuale de execuție de consilier, gradul profesional IA, (S).

Probele stabilite pentru concurs:

 • proba scrisă: 06.08.2021, ora 1100 ;

 • proba interviu: 12.08.2021, ora 1000 .

Ambele probe se desfăşoară la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune începând cu data de 13.07.2021 și până în data de 26.07.2021, inclusiv, la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara. Datele de contact ale secretarului comisiei de concurs: Hărăguș Diana, e-mail: diana.haragus@cjhunedoara.ro, tel.0254/211350, int.183.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Anexa la Hotărârea Guvernului României nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea celor două posturi vacante sunt:

 • pentru funcția contractuală de execuție de șofer, treapta I:

  • studii medii/generale

  • vechime în muncă de minim 3 ani

  • permis de conducere categoria B


 • pentru funcția contractuală de execuție de consilier, gradul profesional IA:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

– vechime în muncă de minim 6 ani și 6 luni într-o funcție pentru care s-au solicitat studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

Informaţii suplimentare se obțin la sediul Consiliului Județean Hunedoara, Biroul resurse umane, salarizare și gestiunea funcției publice, camera 13, tel.0254/211350, int.183.186 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page