top of page

Consiliul Județean Hunedoara convocat în ședință ordinară, miercuri, 30 martie 2022, de la ora 11.00

Miercuri, 30 martie 2022, de la ora 11.00, Consiliul Județean Hunedoara se întrunește în ședință ordinară cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social/burse medicale elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul Județean Hunedoara pentru anul școlar 2021 – 2022 – semestrul II;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de relocare și realizare conexiuni post transformare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu în vederea măririi puterii instalate”;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social de zi Centrul de zi de recuperare pentru copii, telefonul copilului Deva;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de zi Petroșani;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în vederea finanțării și organizării în comun a olimpiadelor și a concursurilor școlare județene în anul 2022;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 pentru S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale – Lucrări de relocare și realizare conexiuni post transformare Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu în vederea măririi puterii instalate”;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Creșterea siguranței pacienților în Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad”;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la Contractul de administrare încheiat între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.29/2022 privind majorarea alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu pentru pacienții internați, față de nivelul prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare;

16. Proiect de hotărâre privind asumarea unor responsabilități în derularea și implementarea Programului pentru școli al României, în anul școlar 2022-2023;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru Proiectul ”Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva -Județul Hunedoara”, cod SMIS 126695;

18. Proiect de hotărâre privind asocierea UAT – Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu UAT – Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj și UAT – Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Conurbația Jiului”;

19. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.227/2021;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Planificare strategică, mobilitate urbană și managementul calității”;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare către Consiliul Local al Comunei Vața de Jos a dreptului de administrare asupra unor sectoare din drumurile județene DJ 707 și DJ 763A;

22. Proiect de hotărâre privind actualizarea Master-Planului pentru ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.238/2014;
61 afișări0 comentarii

Comentarios


bottom of page