top of page

Consiliul Județean Hunedoara este convocat în ședință extraordinară cu urmatoarea ordine de zi:

Marți, 20 iulie 2021, de la ora 15.00, Consiliul Județean Hunedoara este convocat în ședință extraordinară în sistem online cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Construire clădire pentru Secția spitalizare de zi cu folosință temporară pentru Unitatea de Primiri Urgențe”;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Funcționarea Centrului de Îngrijire și Asistență Uricani”;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reparația și modernizarea sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara”;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Creșterea siguranței pacienților în Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2021;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget.


46 afișări

Comments


bottom of page