top of page

Consiliul Județean Hunedoara este convocat în ședință ordinară

Consiliul Județean Hunedoara este convocat în ședință ordinară în sistem videoconferință, joi, 30 septembrie 2021, de la ora 10.00, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ762: Baia de Criș - Bulzeștii de Sus – limită județ Alba, km 22+253 – km 35+202”;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Construcție modulară parter – 6 module metalice” la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;

3. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru transportul județean de persoane prin curse regulate, pe traseul Deva-Lăsău-Fintoag din Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Hunedoara;

4. Proiect de hotărâre privind însușirea unor protocoale de predare/primire;

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Hunedoara, în domeniul privat al județului Hunedoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Dramatic „Ion. D. Sîrbu” Petroșani.

Puncte suplimentare:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări și servicii de întreținere, reparații curente și periodice a drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2021;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, alocate Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2021;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2021, virările de credite bugetare, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale unor instituții publice din subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Județean de Urgență Deva, virările de credite bugetare, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii privind acordarea eșalonării/amânării la plata creanțelor bugetare datorate bugetului propriu al județului Hunedoara.

Documentele de ședință pot fi consultate pe site-ul instituției.
181 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page