top of page

Consiliul Județean Hunedoara, este convocat în ședință ordinară în data de 27 mai 2022, ora 12:00

Consiliul Județean Hunedoara, este convocat în ședință ordinară, care se va desfășura în data de 27 mai 2022, ora 12:00, în sistem de videoconferință, cu următoarea ordine de zi:


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Judeţean Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea acestuia, la 31 decembrie 2021; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.328/2021 privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2022; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Montare puțuri și conducte de gaze aferente instalației de colectare a gazului de depozit din celula nr.1 a depozitului de deșeuri din CMID Bârcea Mare”; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de primire în regim de urgență Deva; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de zi de recuperare pentru adulți Deva; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane cu dizabilități Brad; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane cu dizabilități nr.2 Brad; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social – centru de zi Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Simeria; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Bretea-Strei; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Brănișca; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Geoagiu; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Uricani; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.1 Petrila; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Cămin pentru persoane vârstnice Pui; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.1 Păclișa; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.2 Păclișa; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.3 Păclișa; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

18. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații imobiliare aparținând domeniului public al Județului Hunedoara; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la Contractul de administrare încheiat între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Biblioteca Județeană ”Ovid Densușianu” Hunedoara – Deva; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Județean Salvamont; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în vederea promovării investițiilor și proiectelor europene în România; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

24. Proiect de hotărâre privind implementarea unui sistem de management pentru flota auto utilizat de Consiliul Județean Hunedoara, la care se vor înrola instituțiile subordonate și întreprinderile publice la care Consiliul Județean Hunedoara are calitatea de autoritate tutelară; Inițiatori: consilier județean Oprițescu Adrian și consilier județean Micula Dacian

25. Întrebări, interpelări
76 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page