top of page

Consiliul Județean Hunedoara este convocat în ședință ordinară vineri, 24 februarie 2023

Consiliul Județean Hunedoara este convocat în ședință ordinară vineri, 24 februarie 2023, de la ora 13.00, în sala de ședințe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. Depunerea jurământului de către doamna consilier județean Angalita Lenuța;

2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” domnului Adrian Ahrițculesei, alpinist;

3. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor concursurilor/examenelor organizate în vederea ocupării funcțiilor vacante de șef Unitate de Primiri Urgențe UPU SMURD și șef secție la Secția Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice – Secția de terapie intensivă pentru nou-născuți din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva”, a valorii totale, a cheltuielilor aferente proiectului și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Hunedoara și Spitalul Județean de Urgență Deva, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul PNRR, cod apel: MS-0023, Pilonul V, Sănătate și reziliență instituțională,Componenta 12 — Sănătate, Investiția I2-Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică I2.3-Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare DC20: Săliștioara – Stoieneasa – Lunca, km 0+000 - 3+336 și km 3+336 - km 5+336”;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2023;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2023;

9. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2023;

10. Întrebări, interpelări.

Documentele de ședință pot fi consultate aici: https://www.cjhunedoara.ro/.../680-sedinta-24-februarie-2023
26 afișări

Comments


bottom of page