top of page

Consiliul Județean Hunedoara este convocat marți, 27 februarie 2024, ora 13.00, în ședință ordinară

Consiliul Județean Hunedoara este convocat marți, 27 februarie 2024, ora 13.00, în ședință ordinară, în Sala Mare de ședințe a instituției, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al SC APA SERV VALEA JIULUI S.A PETROȘANI la care Judeţul Hunedoara are calitatea de acţionar majoritar;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Bătrâna prin Consiliul Local al Comunei Bătrâna la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza SF), a indicatorilor tehnico-economici si depunerea proiectului la Fondul pentru Modernizare, pentru obiectivul de investiții „Realizare noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum – județul Hunedoara”;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 14/2024 de modificare și completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare al localităților din aria de operare a S.C. Apa Prod S.A. Deva, nr. 5400/223/2009;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea etapizării și cofinanțării pentru etapa a II-a a proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”;

Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor consiliului judeţean pe anul 2023.

Documentele de ședință pot fi consultate la următorul link:
17 afișări

Comments


bottom of page