top of page

Consiliul Județean Hunedoara este convocat vineri, 26 mai 2023, ora 11.00, în ședință ordinară

Consiliul Județean Hunedoara este convocat vineri, 26 mai 2023, ora 11.00, în ședință ordinară, în sala de ședințe a instituției, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 alin.1 din Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 87/2023 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara; 2. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcţiei vacante de şef Serviciu Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva; 3. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare temporară în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a drumului județean DJ 666B cuprins între km 0+000 și km 5+750, drum intravilan aflat în administrarea Consiliului Local al Orașului Aninoasa, în vederea realizării unor lucrări de reabilitare și modernizare; 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare temporară în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a drumului vicinal care face legătura între drumul județean DJ 668B și Mănăstirea Măgura, de la km 0+000 la km 1+000: pășune Meret aparţinând proprietăţii publice a Comunei Mărtinești, în vederea realizării unor lucrări de modernizare și reabilitare; 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la Contractul de administrare încheiat între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Spitalul Județean de Urgență Deva; 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale S.C. APA PROD S.A. DEVA; 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Judeţean Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea acestuia, la 31 decembrie 2022; 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Hunedoara; 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice specializate de asistență și reprezentare a intereselor Spitalului Județean de Urgență Deva în justiție; 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Documentul de Poziție din cadrul proiectului „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA”.

Documentele de ședință pot fi consultate la următorul link: http://www.cjhunedoara.ro/.../79.../694-sedinta-26-mai-2023
24 afișări

Comments


bottom of page