top of page

Consiliul Județean Hunedoara este convocat vineri, 28 ianuarie 2022, în ședință ordinară

Consiliul Județean Hunedoara este convocat vineri, 28 ianuarie 2022, de la ora 11.00, în ședință ordinară, în sistem videoconferință, cu următorul proiect al ordinii de zi: 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2022”; 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului pentru apa potabilă și a tarifului pentru canalizare-epurare pentru aria de operare a SC APA PROD SA Deva; 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.313/2019 privind aprobarea cuantumului contribuției lunare a beneficiarilor de servicii acordate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, Județul Hunedoara, cu modificările și completările ulterioare; 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara; 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special preuniversitar de stat din Județul Hunedoara pentru anul școlar 2022 – 2023; 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții: „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural“, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural“, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4, cod proiect 124110; 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Etică și integritate prin prevenirea și combaterea corupției din administrația publică a Județului Hunedoara”; 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construcție camera tehnică centrală termică la Centrul de Îngrijire și Asistență Păclișa nr.1”; 9. Proiect de hotărâre privind însușirea unui protocol de predare-primire încheiat între Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara, Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Spitalul Județean de Urgență Deva, referitor la proiectul ”R.K. Corp spital – Spitalul Județean de Urgență Deva”. Documentele de ședință pot fi consultate pe site-ul instituției.57 afișări

Kommentare


bottom of page