Consiliul Județean Hunedoara se întrunește în ședință extraordinară cu următoarea ordine de zi:

Consiliul Județean Hunedoara se întrunește miercuri, 20 octombrie 2021, de la ora 13.00, în ședință extraordinară convocată de îndată, în sistem videoconferință, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Lucrări de relocare și realizare conexiuni post transformare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu în vederea măririi puterii instalate”;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Intervenții de reparații și reamenajare Remiză Valea Albă” în situl arheologic cetatea dacică Sarmizegetusa Regia – cod LMIHD – I – s - A – 03190”;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizarea unei Intervenții Temporare” în situl arheologic cetatea dacică Bănița – cod LMI HD – I – s - A – 03156”;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizarea unei Intervenții Temporare” în situl arheologic cetatea dacică Costești – Blidaru – cod LMI HD – I – s - A – 03181”;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizarea unei Intervenții Temporare” în situl arheologic cetatea dacică Luncani – Piatra Roșie – cod LMI HD – I – s - A – 03200”;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizarea unei Intervenții Temporare” în situl arheologic cetatea dacică Costești – Cetățuie – cod LMI HD – I – s - A – 03177”;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între U.A.T. Orașul Petrila – prin Consiliul Local al Orașului Petrila și U.A.T. Județul Hunedoara – prin Consiliul Județean Hunedoara pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Construire Pod de Legătură Centura Petrila, Județul Hunedoara”;