top of page

Consiliul Județean Hunedoara se întrunește în ședință extraordinară cu următoarea ordine de zi:

Consiliul Județean Hunedoara se întrunește în ședință extraordinară convocată de îndată, în sistem videoconferință, astăzi, 15 octombrie 2021, de la ora 13.00, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Lucrări de relocare și realizare conexiuni post transformare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu în vederea măririi puterii instalate”; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos – Stejărel - Luncșoara – Dumești – Sârbi (DJ 706), km. 3 + 800 – 5 + 827”; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 762: Baia de Criș - Bulzeștii de Sus – limită județ Alba, km. 22+253 – 40+600 (km 22+253 – km 35+202)”; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 4. Proiect de hotărâre pentru respingerea cererii de acordare a eșalonării la plată a creanțelor fiscale ale asocierii S.C. BRAI CATA S.R.L. – TED TRANS 2002 S.R.L. datorate bugetului propriu al Județului Hunedoara; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 5. Proiect de hotărâre privind mandatarea președintelui Consiliului Județean Hunedoara să desemneze reprezentantul Județului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare teritorială integrată Valea Jiului; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2021, virările de credite bugetare în cadrul bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, ale unor instituţii publice din subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale spitalelor de interes județean, precum și virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări și servicii de întreținere, reparații curente și periodice a drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2021; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
369 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page