Consiliul Județean Hunedoara se întrunește în ședință extraorinară. Vezi proiectele de hotărâre:

Consiliul Județean Hunedoara este convocat de îndată vineri, 11 noiembrie 2022, de la ora 13.00, în ședință extraordinară, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări și servicii de întreținere, reparații curente și periodice a drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2022;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecţie parte din Componenta Integrală pentru selecția a 7 membri în Consiliul de Administraţie al SC APA PROD S.A. Deva;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea Centrului de zi de recuperare pentru adulți Deva” și a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani-Green Line Valea Jiului” Componenta 1, cod SMIS 122119;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani-Green Line Valea Jiului” Componenta 2, cod SMIS 122120;

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.64/2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara;

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.196/2019 privind aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Unității de Asistență Medico – Socială Baia de Criș;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2022, precum și virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara.
42 afișări