top of page

Consiliul Județean Hunedoara se întunește astăzi, de la ora 11:00, în ședință extraordinară

Vineri, 11 februarie 2022, de la ora 11.00, Consiliul Județean Hunedoara este convocat în ședință extraordinară în sistem videoconferință cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2022; 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, alocate județului Hunedoara pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023 – 2025; 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2022 și estimările pe anii 2023 – 2025; 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023 – 2025 ale instituțiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Județean Hunedoara; 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimările pe anii 2023 – 2025 ale spitalelor de interes județean; 6. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2022; 7. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru transportul județean de persoane prin curse regulate pe traseul Deva – Târnava din Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în Județul Hunedoara; 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale unor societăți comerciale la care Județul Hunedoara are calitatea de acționar majoritar. Documentele de ședință pot fi consultate aici: https://www.cjhunedoara.ro/.../603-sedinta-11-februarie-2022
38 afișări0 comentarii
bottom of page