top of page

Dimitrie Cantemir, filozof între regi, rege între filozofiPrin lege, anul 2023 a fost instituit Anul cultural Dimitrie Cantemir şi

Ciprian Porumbescu, pentru celebrarea vieţii şi creației cărturarului domnitor

Dimitrie Cantemir şi a operei compozitorului Ciprian Porumbescu. De aceea,

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, cu sprijinul

Consiliului Județean Hunedoara, a dedicat o activitate cultural-educativă

specială personalității lui Dimitrie Cantemir, activitate ce s-a desfășurat, la

Centrul Cultural „Drăgan Muntean”, Sala „Liviu Oros”, sub genericul „Dimitrie

Cantemir, cărturarul vizionar”.

În anul 2023 se împlinesc 350 de ani de la naștere și 300 de ani de la

moartea lui Dimitrie Cantemir, una dintre personalitățile marcante ale culturii și

civilizației române, „filozof între regi, dar și rege între filozofi”, cum pe bună

dreptate a fost numit. A fost unul dintre savanții cei mai iluștri ai Epocii

Luminilor și un bărbat de stat care a domnit într-o Moldovă aflată la cumpăna

marilor imperii.

Ca om de știință, a fost istoric, geograf, filozof, orientalist, muzicolog și

compozitor, un erudit, un adevărat uomo universale cu nimic mai prejos decât

iluștrii savanți renascentiști.

Portretul acestui ilustru domnitor și savant a fost prezentat pe larg într-o

suită de imagini din care cei prezenți au putut afla principalele jaloane ale vieții

lui Dimitrie Cantemir, de la familia sa, de la tinerețea petrecută la Istanbul la

accederea pe scaunul Moldovei, de la activitatea sa diplomatică, viața personală

până la ultimii ani petrecuți în Rusia. Un spațiu important din economia

prezentării a fost dedicat moștenirii culturale și științifice pe care domnul-

cărturar poliglot a lăsat-o posterității: lucrări de istorie precum Hronicul

vechimii a romano-moldo-vlahilor, Creșterea și descreșterea Porții otomane,


ampla lucrare multidisciplinară Descrierea Moldovei, scrierea filozofico-

religioasă Divanul sau gâlceava înțeleptului cu lumea, tratate de muzică

otomană precum Cartea științei muzicii, numeroase piese muzicale pe care le-a

compus, foarte îndrăgite de otomani și interpretate cu succes și în zilele noastre.

De altfel, personalitatea lui Dimitrie Cantemir, Cantemiroglu, cum este

cunoscut acolo, este foarte prețuită și respectată în Turcia, contribuția sa la

istoria muzicii otomane, piesele compuse de el (peșrevuri), tratatele de teoria

muzicii bucurându-se și azi de o mare și binemeritată popularitate.

Având în vedere că, de regulă, publicul acestui tip de activități este

format din elevi, informațiile pe care le-au primit au venit în completarea

cunoștințelor predate la orele de curs. În finalul prezentării, participanților li

s-au adresat întrebări legate de subiectul expus, iar cei care au dat răspunsuri

corecte au primit frumoase premii constând în cărți și diplome oferite de

biblioteca județeană.


Cu deosebită considerație,

Manager,

Ioan Sebastian Bara
10 afișări
bottom of page