top of page

E oficial, Spitalul din Hunedoara va avea un RMN de ultimă generație

Fiind un aparat esențial și chiar vital în multe cazuri medicale, dotarea cu un RMN e absolut necesară. Spre ex­emplu, cel din municipiul Hunedoara, unitate sanitară la care apelează nu numai locuitorii din municipiul Hunedoara, dar și din împreejurimi. Aici, o astfel de investiție se concre­ti­zează printr-un efort comun al con­ducerii instituției, al administrației publice locale și județene și al par­la­mentarilor social-democrați.


Și-au dat mâna pentru pacienții hunedoreni

„Zilele trecute, Ministerul Sănătății a alocat suma de 5.355.000 de lei pen­tru Spitalul „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara, în vederea achiziționării unui aparat RMN de ultimă generație. Va fi pentru prima oară când în spitalul nostru se va aduce un asemenea aparat, până acum, pacienții care aveau nevoie de o astfel de investigație fiind nevoiți să meargă fie la Spitalul Jude­țean de Urgență Deva, fie la clinici pri­vate. Este o promisiune mai veche pe care municipalitatea și spitalul au fă­cut-o hunedorenilor. A venit, iată, mo­mentul să o îndeplinim. Licitația a fost demarată, iar în câteva luni sperăm să operaționalizăm RMN-ul. Spațiul a fost identificat, în această perioadă pre­gătindu-l conform normativelor, pentru a fi instalat aparatul. Le mul­țumesc prima­rului mu­ni­cipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, precum și președin­telui Con­siliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor și deputatului hu­ne­dorean Ilie Toma pentru întregul sprijin acordat în obținerea acestei fi­nan­țări, făcând posibil ca de­cidenții din Mi­nisterul Să­nătății să con­ști­en­ti­zeze necesitatea de­mer­sului inves­ti­țional și im­portanța lui pen­tru sis­temul me­dical hu­ne­do­rean”, a afir­mat ma­­nagerul spi­­ta­lu­lui din Hunedoara, Radu Budae. Toto­dată, pre­șe­dintele CJ Hunedoara, Laurențiu Nistor, a subliniat faptul că este important întregul sistem sanitar hunedorean, iar dotarea cu aparatură medicală moder­nă alături de atragerea unor specialiști în fiecare ramură constituie cheia către un act medical performant. „Vrem ca hune­dorenii să se trateze la ei în județ, nu să mai fie puși pe drumuri pentru a ajunge în diverse centre universitare ca să-și găsească vin­decarea. Este un dezi­derat pe care îl vom dezvolta, în con­tinuare. Nimeni nu trebuie să su­fere din pricina vreunei afecțiuni ce im­plică bani mulți și de­plasări, investigații pentru care nu există infrastructură sau pro­fesioniști în județ. Dreptul la sănătate trebuie să fie al tuturor”, a punctat șeful județului. „Fiind un lo­cuitor al mu­nicipiului Hunedoara, este firesc și mai ales de bun simț să nu uit de unde am plecat și în special să nu mă îndepărtez de oamenii de aici. De asemenea, în trecut, lucrând la Casa de Pensii, am avut posibilitatea să cunosc mai bine dificultățile cu care se con­fruntă vârstnicii cu multiple afecțiuni, așa că nu am putut rămâne indiferent la nevoile reale din teritoriu”, a declarat deputatul Ilie Toma. „O investiție de un ase­menea prag valoric, cum e un RMN, este finanțată, de regulă, în cazul spi­ta­lelor jude­țene, însă ținând cont că adre­sa­bi­litatea spi­talului din Hunedoara este una foarte mare, adică la fel ca și cea a spitalul județean, este justificată o astfel de nevoie, minis­trul Sănă­tă­ții, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, înțelegând nece­si­ta­tea. Doresc să-i mulțumesc atât dumnealui cât și președintelui Con­si­liu­lui Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, pentru promptitudine. Spitalul a fost şi rămâne una dintre pri­o­rităţile noastre ad­mi­nis­trative”, a precizat pri­ma­rul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu.


La ce e bun un RMN

RMN-ul este o investigație de finețe care aduce un plus decisiv pentru cla­rificarea unor diagnostice, pentru ori­en­tarea abordării chirurgicale, pentru monitorizarea unor tratamente sau post-tratament, fie ca e vorba de sân, de patologia ginecologică, de patologia neurologică sau neurochirurgicală, de RMN-ul fetal sau de screeningul ima­gistic al întregului corp. În 1977 a fost efectuată prima examinare a unei per­soane cu ajutorul rezonanței mag­ne­tice, iar producerea imaginii a durat 5 ore cu acest aparat care a fost numit “Indomitable”. După câteva decenii, imagistica prin rezonanță magnetică (IRM) sau rezonanța magnetică nu­cle­ară (RMN) a devenit o investigație care oferă informații mai precise decât radiografia, eco­grafia sau to­mo­grafia compute­rizată pen­tru diagnosticul ac­ci­­dentelor vascular cerebrale, ar­tri­tei și tumorilor. Scana­rea RMN nu fo­lo­sește radiații ioni­zante ca CT și este mai detaliată, poate ilustra toate țe­suturile moi și de densitate ridicată, precum oasele. Diferențele dintre țe­suturile normale și cele anormale sunt mult mai clare la scanările RMN decât la CT. În plus, nu are efecte nocive.sursa: mesagerulhunedoara


223 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page