top of page

Joi, 27 mai 2021, de la ora 11.00, Consiliul Județean Hunedoara se întrunește în ședință ordinară

Joi, 27 mai 2021, de la ora 11.00, Consiliul Județean Hunedoara se întrunește în ședință ordinară în sistem videoconferință cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Judeţean Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea acestuia, la 31 decembrie 2020;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.54/2021 privind însușirea Protocolului de predare-primire a investiției ”Instalație fluide medicale pentru 80 de paturi cu prize oxigen” și a Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.55/2021 privind însușirea Procesului-verbal de predare-primire a bunurilor de natura domeniului public realizate de către S.C. Apa Prod S.A, Deva în urma finalizării investiției ”Reabilitarea unui tronson al conductei de aducțiune a apei potabile aferente sistemului zonal de alimentare cu apă Baniu-Dobra, în comuna Dobra”;

5. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor terenuri aferente DJ 687F: Teliucu Superior – Govăjdia – Lelese din domeniul public al Comunei Lelese în domeniul public al Județului Hunedoara;

6. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor terenuri aferente DJ 687F: Teliucu Superior – Govăjdia – Lelese din domeniul public al Comunei Ghelari în domeniul public al Județului Hunedoara;

7. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor terenuri aferente drumului comunal DC 58A (Ulița Lacurilor) care asigură accesul la cetatea dacică Costești-Cetățuia din domeniul public al Comunei Orăștioara de Sus în domeniul public al Județului Hunedoara;

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Parcului Industrial Călan;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu Serviciul management de caz pentru serviciile de tip familial, asistenți maternali profesioniști;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu Serviciul management de caz pentru copilul aflat în plasament familial;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare pe perioadă de lungă durată Locuința protejată pentru victimele violenței domestice Simeria;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de primire în regim de urgență Deva;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de zi de recuperare pentru adulți Deva;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane cu dizabilități Brad;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane cu dizabilități nr.2 Brad;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social – centru de zi Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Simeria;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Bretea-Strei;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Brănișca;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Geoagiu;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Orăștie;

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Pricaz nr.55;

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Pricaz nr.154;

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Uricani;

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Petrila Pavilionul I și Pavilionul II;

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Căminul pentru persoane vârstnice Pui;

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.1 Păclișa;

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.2 Păclișa;

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.3 Păclișa;

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de zi de recuperare pentru copii Deva;

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Apartament familial Hunedoara;

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Apartament familial Vulcan;

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul specializat de zi pentru resocializarea copilului predelincvent și delincvent provenit din familii dezorganizate Petroșani;

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul maternal Hunedoara;

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul specializat pentru copii cu dizabilități Hunedoara;

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități Hunedoara;

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Rețea de case familiale pentru copii cu dizabilități Hunedoara Casa familială 1;

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Rețea de case familiale pentru copii cu dizabilități Hunedoara Casa familială 2;

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Rețea de case familiale pentru copii cu dizabilități Vulcan Casa familială 1;

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Rețea de case familiale pentru copii cu dizabilități Vulcan Casa familială 2;

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Rețea de case familiale Orăștie Casa familială 1;

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Rețea de case familiale Orăștie Casa familială 2;

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Rețea de case familiale Orăștie Casa familială 3;

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul respiro pentru persoane adulte cu dizabilități Petroșani;

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Acordul de parteneriat dintre U.A.T. Municipiul Orăștie, prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie și U.A.T. Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, în vederea implementării proiectului ”Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură ”Alexandru Grozuță”, transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor în municipiul Orăștie”;

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020 și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale S.C. APA PROD S.A. Deva;

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. APA PROD S.A. Deva;35 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page