top of page

La aniversarea unui prieten - „Dumitru Tâlvescu sau vocația literaturii”

La aniversarea unui prieten


Este deja o frumoasă tradiție a bibliotecii noastre de a fi împreună cu

prietenii noștri, scriitorii, la ceas aniversar.


Sub genericul „Dumitru Tâlvescu sau vocația literaturii”, Biblioteca

Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva, cu sprijinul Consiliului Județean

Hunedoara, a organizat la sfârșitul lunii aprilie 2024 o întâlnire prietenească de

suflet cu scriitorul Dumitru Tâvescu care, la cele șapte decenii de viață, se află la

momentul de apogeu al creației sale literare, oferindu-i și o Diplomă de excelență

pentru întreaga sa activitate literară și susținuta colaborare cu Biblioteca Județeană

„Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva.


Cu această ocazie i-am cântat, din toată inima, „La mulți ani!”, alături de

îndrăgitul interpret de muzică populară Ovidiu Olari.

Am intrat în lumea plină de farmec a manifestării, conduși cu pricepere de

reputatul jurnalist Tiberiu Vințan, fin cunoscător al scriitorilor din județul

Hunedoara, anfitrionul acestei întâlniri.


De aproape 15 ani, numele lui Dumitru Tâlvescu s-a afirmat cu un

binemeritat succes în viața literară a județului Hunedoara. Încă de la debutul său cu

volumul „Anul și copiii lui”, cei care iubesc literatura de bună calitate au înțeles că

au în față cartea unui scriitor adevărat, un talent remarcabil, un om de litere dotat

cu o sensibilitate impresionantă și cu capacitatea de a conferi valoare fiecărui

cuvânt. Au urmat poemele din volume ca „Stăpân peste iluzii”, „Observator

nedumerit”, „Altfel, poemele”, „Evadarea din mecanic”, „Cornucopia”,

„Prosperia”, toate fiind dovada unui talent din ce în ce mai viguros, o voce lirică

tot mai personală, mai originală.


Prozator și poet deopotrivă, Dumitru Tâlvescu vădește același talent de a

găsi de fiecare dată „cuvântul ce exprimă adevărul” și creațiile sale devin astfel

adevărate bijuterii literare. Acest lucru este cu atât mai demn de respect și de

admirație cu cât, așa cum știm, Dumitru Tâlvescu a intrat relativ târziu în peisajul

nostru literar, după ani buni petrecuți în lumea rece a cifrelor. Intrarea sa, însă, a

fost o plăcută surpriză pentru scriitori și cititori în egală măsură.

De la un volum la altul, talentul său a dobândit noi valențe, a devenit tot mai

convingător, scriitura a dobândit tot mai multă siguranță, toate acestea fiind dovada

de necontestat că Dumitru Tâlvescu este un scriitor adevărat, bun cunoscător al

artei scrisului.


Numele lui Dumitru Tâlvescu îl aflăm și în coloanele unor prestigioase

publicații literare precum „Gorjul Literar”, „Serile la Brădiceni”, „Caietele

Columna”, „Ardealul literar”, „Discobolul”, „Arca”, „Cervantes”, „Destine

literare” (Canada), „Lumină lină” (Statele Unite), „Zemra Shqiptare” (Macedonia),

„Doruntina” (Elveția) etc.

Talentul literar al lui Dumitru Tâlvescu a fost remarcat de scriitori și critici

literari, poeți și prozatori ca Paulina Popa, Eugen Evu, Dumitru Hurubă, Daniel

Marian, Ion Popescu Brădiceni, Ladislau Daradics, Gheorghe Grigurcu, Traian

Dinorel Stănciulescu, Passionaria Stoicescu, Muguraș Maria Petrescu, Octavian

Mihalcea.


Așa cum observă, pe bună dreptate, scriitorul Constantin Stancu: „Întreaga

creație a lui Dumitru Tâlvescu, fie că e vorba de poezie sau de proză, vădește un

talent autentic, o sensibilitate lirică deosebită și un suflu epic remarcabil.” Sunt

cuvinte ce caracterizează talentul de netăgăduit al acestui scriitor îndrăgostit de

literatură, veritabil maestru al cuvintelor bine alese, al imaginilor artistice de o

vigoare impresionantă.


Prieten statornic al bibliotecii județene, Dumitru Tâlvescu este prezent la

toate activitățile noastre culturale unde are intervenții foarte bine fundamentate, cu

o valoroasă încărcătură de idei și de sugestii. Ne este întotdeauna alături și,

asemenea atâtor altor scriitori, consideră biblioteca drept a doua sa casă.

Dragostea pentru literatură a materializat-o de curând și în crearea unei

serioase reviste de cultură intitulate Piedestal, revistă al cărei redactor-șef este.

Dumitru Tâlvescu este un intelectual adevărat, un rafinat om de cultură, un

om cu sufletul tânăr, plin de generozitate și gata să ofere mereu un sfat, o vorbă

bună celor care îl prețuiesc și îl respectă.

La cei 70 de ani, i-am urat, alături de numeroșii prieteni prezenți la

eveniment, ani mulți și bogați în opere literare, în pagini scrise cu talent și pasiune

pentru concretizarea vocației sale spre artă și cultură.

Cu deosebită considerație,


Manager,

Ioan Sebastian Bara
9 afișări0 comentarii

댓글


bottom of page