top of page

Lansare de carte - Adrian Cioroianu

Așa ne place istoria…


Salonul Hunedorean al Cărții din acest an a găzduit o foarte interesantă

întâlnire cu istoricul Adrian Cioroianu, care a acceptat invitația Bibliotecii

Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva de a-i fi oaspete.

Cu această ocazie, cunoscutul istoric, managerul Bibliotecii Naționale a

României, și-a lansat trilogia intitulată Cea mai frumoasă poveste, care cuprinde

volumele Câteva adevăruri simple despre istoria românilor, Nu putem evada

din istoria noastră și O țară se construiește zi de zi, toate apărute la Curtea

Veche Publishing, precum și volumul A fost odată ca niciodată Partidul

Comunist Român. 1921-2021. Pentru o istorie dezinhibată a „viitorului

luminos”, apărut la Editura Polirom.

Adrian Cioroianu este, de peste două decenii, profesor la Facultatea de

Istorie a Universităţii din București. Este bine cunoscut publicului pentru

activitatea sa politică și diplomatică, amintim doar că a deținut portofoliul de

Externe în perioada 2007-2008. Este autorul a numeroase volume de istorie,

eseuri pe teme de istorie sau de politică, scenarii pentru documentare istorice

etc. Pasionat de istorie încă din copilărie, a fost mereu preocupat să prezinte

imaginea asupra trecutului nostru într-o manieră cât mai accesibilă pentru un

public dornic să fie informat dintr-o sursă competentă.

Adrian Cioroianu este un istoric apreciat, un istoric care vrea să ne

convingă de faptul că istoria este „cea mai frumoasă poveste”. Noi ne-am

convins de acest lucru atunci când am urmărit, pe micile ecrane, acele

interesante „capsule de trecut”, rostite în cele „5 minute de istorie”. Prezentările

erau captivante, ne determinau să citim mai mult, să aflăm mai multe despre

evenimentul sau personalitatea despre care ne vorbea istoricul.

Cele trei volume prezentate la Deva sunt alcătuite din „capsulele de

trecut” pe care Adrian Cioroianu le-a prezentat la televiziune în scurte expuneri,

având drept subiect câte un episod din istoria modernă și contemporană a

României. Concluzia istoricului era, de fiecare dată, aceea că istoria este cea

mai frumoasă poveste.

Scurtele, dar foarte sinteticele „capsule de trecut” fac o amplă

panoramare a istoriei României, începând cu domnia lui Carol I până în epoca

lui Ceaușescu, trecând prin Războiul de Independență, Primul Război Mondial,

făurirea Unirii, perioada interbelică, Al Doilea Război Mondial, instaurarea

comunismului. Toate aceste evenimente istorice sunt dublate de ample portrete

ale unor mari personalități care ne-au marcat istoria – regi, lideri politici,

oameni de cultură și de știință –, dar și de prezentarea unor momente mai puțin

cunoscute din perioada istorică prezentată.


A patra carte, A fost odată ca niciodată Partidul Comunist Român. 1921-

2021. Pentru o istorie dezinhibată a „viitorului luminos”, este o culegere de

studii elaborate de tineri istorici, cercetători ai perioadei de după 1921, anul

formării Partidului Comunist din România, devenit în 1948 Partidul

Muncitoresc Român, iar în 1965, Partidul Comunist Român. Sunt prezentări ale

unor lideri comuniști, de la Gheorghe Gheorghiu-Dej la Nicolae Ceaușescu, de

la Ana Pauker la comuniștii din Basarabia, texte care vădesc o migăloasă muncă

de documentare. Cei care au trăit anii de dinainte de 1990 își vor putea clarifica

unele nelămuriri, tinerii vor cunoaște amănunte despre o pagină controversată a

istoriei României.

Adrian Cioroianu își scrie cărțile cu multă acribie, într-un limbaj

accesibil, dar care nu face rabat de la ținuta științifică. Este o lectură plăcută,

scrisă cu multă dragoste față de această poveste frumoasă care este Istoria și

care trebuie cunoscută așa cum a fost, fără nicio încercare, din nicio parte, de a

o murdări sau de a o cosmetiza, după criterii subiective.

Lecțiile de istorie ale profesorului Adrian Cioroianu ne sunt cu atât mai

necesare cu cât trăim vremuri complicate, greu de înțeles, greu de suportat și

doar convingerea că vom reuși să ne ridicăm din nou la înălțimea înaintașilor

noștri ne dă speranță. Este imperios necesar să ne cunoaștem trecutul pentru ca

să înțelegem ceva mai bine prezentul și să ne însușim adevărul potrivit căruia „o

țară se construiește zi de zi”.

Toate aceste cărți semnate Adrian Cioroianu compun un tablou al

României ultimelor două secole, un tablou pe care istoricul îl zugrăvește ținând

parcă seama de o binecunoscută rubrică a revistei „Magazin istoric” intitulată

„Așa vă place istoria?”. Iar cei care iubesc cu adevărat istoria vor răspunde

afirmativ la această întrebare.

Prezentarea cărților a fost urmată de un dialog cu istoricul Adrian

Cioroianu și, în final, de o sesiune de autografe.


Cu deosebită considerație,

Manager,

Ioan Sebastian Bara

62 afișări

Comentarios


bottom of page