top of page

Lansare de carte - Victor Vaida

COMUNICAT DE PRESĂ


Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva, cu sprijinul

Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Academia de Științe

Tehnice din România, organizează în ziua de 3 noiembrie 2022, ora 17 00 , la

Centrul Cultural „Drăgan Muntean” Deva, Sala „Liviu Oros”, lansarea a două

cărți semnate de prof. dr. ing. Victor Vaida: „Criza energetică din România” și

„Istoria centralelor termoelectrice cu combustibili fosili din România”.

Autorul lor este o personalitate de marcă a energeticii românești, fost

președinte al Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei,

fost preşedinte al EUREL - Bruxelles (Asociația Societăților Inginerilor

Electrotehnicieni, Energeticieni şi din Telecomunicații) şi preşedinte SIER -

Societatea Inginerilor din România. Dr. ing. Victor Vaida a fost vicepreședinte

și președinte-director general al RENEL, director general și director tehnic la

S.C. Electrocentrale Deva și a deținut și importante demnități politice după

1990.


De-a lungul a peste trei decenii a cercetat domeniul energeticii românești

și a adus importante contribuții pe această temă prin lucrări ample cum sunt:

„Strategia Energetică a României. Orientări Strategice pe termen mediu şi lung”

(2015); „Centenarul Energeticii Românești” (2018).

Prin lucrarea „Istoria centralelor termoelectrice cu combustibili fosili din

România”, profesorul Victor Vaida a depus un efort de documentare

excepțional pentru ca, așa cum apreciază prof. dr. ing. Dan Gheorghiu, fost

director ISPE și vicepreședinte al CMR-CME, să se acopere „un gol editorial,

care a existat privind dezvoltarea şi funcţionarea centralelor termoelectrice cu

combustibili fosili din România”.

Lucrarea pune în lumină, cu rigoare și obiectivitate, importanța deosebită

pe care au avut-o în țara noastră centralele termoelectrice cu combustibili fosili

în procesul electrificării și al realizării efective a Sistemului Energetic Național.


Este subliniată importanța cadrelor tehnice din România – ingineri, tehnicieni,

maiștri – care au pus pe picioare aceste centrale, precum și rolul determinant al

industriei românești constructoare de mașini care a asigurat echipamentele

necesare acestor centrale. Rolul învățământului superior tehnic din România a

fost și el de importanță vitală în realizarea acestor obiective atât de necesare

pentru dezvoltarea societății întrucât „majoritatea centralelor termoelectrice din

România au fost proiectate de către ISPE București și realizate de

Întreprinderile (Trusturile) Energoconstrucția București și Energomontaj

București, cu specialişti şi lucrători pregătiți majoritatea în școlile din țară.”

A doua carte, „Criza energetică din România”, se axează pe o temă de o

acută actualitate, o problemă spinoasă cu care se confruntă acum întreaga

societate românească. Autorul trage un serios și dur semnal de alarmă pentru a

sensibiliza decidenții politici în adoptarea unor măsuri inteligente care să

limiteze efectele acestei crize extrem de grave, cu consecințe greu de suportat de

către marea masă a populației.

Ambele cărți elaborate de profesorul Victor Vaida sunt lucrări de

referință în acest domeniu de strictă specialitate al termoenergeticii și oferă

soluții concrete de depășire a crizei energetice sau măcar de atenuare a efectelor

ei.


Cu deosebită considerație,

Manager,

Ioan Sebastian Bara
12 afișări0 comentarii

Comentarios


bottom of page