top of page

Memorandumul privind Planul Național de Acțiune pentru Implementarea Garanției pentru copii, aprobat

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

 

Guvernul a aprobat astăzi Memorandumul privind Planul Național de Acțiune pentru Implementarea Garanției pentru copii. Măsurile propuse în „Garanția pentru copii” vor fi corelate cu cele pe care a fost construită ”Strategia Națională pentru copiii 2023-2027”, adoptată pe 12 octombrie de Executiv.

 

Garanția pentru copii a fost instituită de Consiliul Uniunii Europene prin Recomandarea nr. 1004/2021. Obiectivul recomandării îl constituie prevenirea și combaterea excluziunii sociale prin garantarea accesului copiilor aflați în dificultate la un set de servicii esențiale, contribuind astfel la susținerea drepturilor acestora prin combaterea sărăciei și promovarea egalității de șanse.

 

Oportunitatea unui astfel de document, aplicabil la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii a pornit de la constatările generale potrivit cărora în majoritatea statelor membre, rata copiilor afectați de sărăcie din numărul total al populației continuă să rămână ridicată.

 

Cele 5 servicii cheie care trebuie garantate sunt: nutriția sănătoasă, servicii de îngrijire medicală gratuite, educația gratuită, educația și îngrijirea timpurie gratuită, condiții de locuire adecvate. Planul național de acțiune, pregătit de România ca parte a obligațiilor care îi revin în transpunerea prevederilor Recomandării privind instituirea Garanției pentru Copii, reprezintă o reflectare a măsurilor și obiectivelor incluse deja în noua Strategie națională privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

 

 

Rezultatele așteptate prin implementarea Planului de Acțiune până în anul 2030 sunt următoarele:

 

a) Scăderea numărului de copii afectați de sărăcie și excluziune socială cu cel puțin 500 mii de copii raportat la valoarea de referință din 2021, contribuind la obiectivul european de scădere cu 5 milioane a numărului de copii afectați de acest fenomen multi-dimensional.

 

b) Impactul protecției sociale asupra reducerii ratei sărăciei copiilor este de 30%, față de 45% la nivelul anului 2020.

 

c) Familiile cu copii în dificultate sunt prioritare pentru a beneficia de locuință socială și sunt eligibile pentru un ajutor de locuire, inclusiv sub forma unui sprijin pentru închirierea unei locuințe, atunci când nu sunt disponibile locuințe sociale.

 

d) Copiii afectați de sărăcie beneficiază de un program de sprijin alimentar adecvat la nevoile lor nutriționale.

 

e) 3 din 4 copii separați temporar sau definitiv de familie sunt plasați în servicii de tip familial.

 

f) Mortalitatea prin cauze evitabile se reduce cu 20% față de nivelul din anul 2021, pentru copiii de toate vârstele.

 

g) Rata de cuprindere în educația timpurie este de cel puțin 22% pentru segmentul de vârstă de 0-3 ani și cel puțin 95% pentru segmentul 4-6 ani.

 

h) Documentele de politici naționale care vizează drepturile copilului sunt elaborate în formate accesibile pentru copii și cu participarea copiilor.

 

i) Cel puțin un program național de întărire a capacității de funcționare a mecanismelor actuale de participare a copiilor la luarea deciziilor este implementat.

 

 

16 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page