top of page

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a lansat al doilea apel pentru proiecte privind crearea unei rețele de centre de zi

COMUNICAT DE PRESĂ

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a lansat al doilea apel

pentru proiecte privind crearea unei rețele de centre de zi

destinate copiilor expuși riscului de a fi separați de familie


Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse lansează mâine,

19.01.2024, al doilea apel de proiecte în cadrul Componentei 13 – Reforme sociale din

Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.1- Crearea

unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

Apelul de proiecte se deschide în data de 19.01.2024, ora 08:00, iar termenul

limită de depunere a proiectelor este 18.02.2024, ora 23:59. Apelul de proiecte este

unul competitiv, iar depunerea proiectelor se face exclusiv online, prin

intermediul platformei electronice dedicate PNRR, https://proiecte.pnrr.gov.ro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 330.000 Euro fără TVA.

Ghidul specific al apelului de proiecte a fost revizuit și aprobat și este publicat

pe pagina de internet a Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse la


Obiectivul acestui al doilea apel este crearea a 64 de servicii sociale de

prevenire a separării copilului de familia sa, dintre care cel puțin 10% să se afle în

comunitățile cu o populație romă semnificativă, la nivelul municipiilor, orașelor și

comunelor. Sunt trei tipuri de investiții ce pot fi finanțate:

- Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți;

- Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități;

- Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii.


Centrele de zi nou înființate în urma acestui apel vor asigura accesul la servicii

sociale de sprijin de prevenire a separării copilului de familia sa pentru un număr de

cel puțin 1.920 de copii.

Solicitanții eligibili ai acestui proiect sunt furnizori publici de servicii sociale

acreditați în condițiile legii și care funcționează la nivelul comunelor, orașelor și

municipiilor. Aceștia pot depune proiecte individual sau în parteneriat cu alți

furnizori publici sau privați de servicii sociale acreditați.

Un solicitant poate depune un singur proiect.

Investițiile pot fi făcute pentru construcția, reabilitarea, modernizarea,

extinderea și dotarea acestor centre destinate copiilor care provin din familii aflate în

situații vulnerabile.


Bugetul total al apelului II de proiecte este echivalentul în lei al sumei de

21.019.124,73 Euro (valoarea include 15% supracontractare), fonduri europene

asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență. Sprijinul financiar se acordă în

lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate și/sau a plății cheltuielilor angajate

în perioada 01.02.2020 – 31.12.2024.

***


Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse este coordonator de reforme și investiții

pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 –

Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.
13 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page