top of page

Modelul documentelor pentru plata șomajului tehnic a fost aprobat de ministrul muncii

Comunicat de presă

Modelul documentelor pentru plata șomajului tehnic a fost aprobat de ministrul

muncii și solidarității sociale


Modelul tipizat al documentelor necesare angajatorilor pentru plata indemnizaţiei de

şomaj tehnic reglementat de Ordonanța de Urgență nr.36/2022 privind stabilirea unor

măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina,

precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului

a fost aprobat prin ordinul Ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 705 publicat în

Monitorul Oficial din 20 aprilie 2022


Luând în considerare faptul că activitatea unor angajatori a fost afectată ca urmare a

declanșării conflictului din Ucraina și impunerii sancțiunilor economice la nivel

internațional împotriva Federaţiei Ruse şi a Belarusului, a fost aprobată OUG 36/2022,

prin care se instituie posibilitatea ca salariații acestor firme să beneficieze de

indemnizația de șomaj tehnic, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, începând cu data de

7 aprilie 2022 și până la data de 31 decembrie 2022.


Indemnizația de șomaj tehnic se va acorda salariaților al cărui contract individual de

muncă este suspendat temporar din iniţiativa angajatorului, conform art.52 alin (1) lit c)

din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, și se stabilește ca valoare brută la 75% din salariul

de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul

salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022

nr. 318/2021.


Categoriile de salariaţi care beneficiază de prevederile OUG 36-2022 sunt:

- salariaţii angajatorilor afectaţi economic în mod direct sau indirect ca urmare a

conflictului din Ucraina și impunerii sancțiunilor economice la nivel internațional

împotriva Federaţiei Ruse şi a Belarusului şi care înregistrează o diminuare a încasărilor

cu un procent de minimum 20% raportat la încasările realizate în luna ianuarie 2022 sau

la încasările realizate în luna similară a anului 2021,

- salariaţii angajatorilor supuşi sancţiunilor internaţionale care au fondurile sau resursele

economice blocate prin ordin emis de preşedintele ANAF.

Indemnizația de șomaj tehnic se va calcula şi se va acorda proporţional cu numărul de

zile în care activitatea a fost întreruptă sau redusă temporar.

Documentele necesare acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei de şomaj tehnic

angajatorilor se depun de către angajator prin poştă electronică la agenţiile pentru

ocuparea forţei de muncă, respectiv:


- cererea datată şi semnată de către reprezentantul legal al firmei însoțită de o

declarație pe propria răspundere din care să reiasă că au fost afectați în mod direct

sau indirect de imposibilitatea efectuării de tranzacții comerciale cu operatori

economici din Ucraina, Federația Rusă și Belarus, ca urmare a efectelor generate de

conflictul armat din Ucraina;

- balanţa de venituri şi cheltuieli aferentă lunii pentru care se solicită indemnizaţia,

precum şi cea la care se raportează diminuarea sau, după caz, copia ordinului de

blocare a fondurilor sau resurselor economice în domeniul sancţiunilor internaţionale,

emis de preşedintele ANAF;

- lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie.

Modelul cererii, al declarației pe propria răspundere, precum și al listei persoanelor

care urmează să beneficieze de indemnizația de șomaj tehnic se pot descărca în

format editabil pe site-ul www.anofm.ro , secțiunea “Formulare angajatori”.


Serviciul Comunicare, Relații cu Pubicul și Secretariatul Consiliului de Administrație
21 afișări
bottom of page