top of page

Ovid Densusianu, cărturarul desăvârșitAnul acesta se împlinesc 150 de ani de la nașterea și 85 de ani de la

moartea lui Ovid Densusianu (1883-1938), savantul român al cărui nume îl

poartă biblioteca noastră.

Lingvist, critic și istoric literar, folclorist, poet și gazetar, om de cultură

complet, viața și creația acestui important om de litere au fost evocate în cadrul

unei manifestări cultural-educative intitulate „Profil de cărturar: Ovid

Densusianu”. Manifestarea a avut loc în ziua de 26 aprilie 2023, în Sala „Liviu

Oros” a Centrului Cultural „Drăgan Muntean” Deva.

Deși nu este născut în județul Hunedoara, Ovid Densusianu a fost legat

indestructibil de oamenii, de limba, de tradițiile acestor locuri. Este

descendentul ilustrului neam al Densusienilor, familie care a dat culturii române

personalități precum Beniamin, Aron și Nicolae Densusianu, mari cărturari cu

rădăcini în Țara Hațegului, mari patrioți care și-au dedicat viața cercetării

istoriei românilor și studierii originii limbii române. Această temerară

întreprindere a continuat-o cu strălucire Ovid Densusianu, prin pasiunea cu care

s-a aplecat o viață întreagă asupra unor cercetări de lingvistică, dialectologie,

istoria limbii române și locul acesteia în marea familie a limbilor romanice. O

simplă trecere în revistă a operei lui Ovid Densusianu impresionează atât prin

marea ei bogăție, cât și prin diversitatea temelor ce pun în lumină confluențe

lingvistice pe care eruditul autor le-a studiat în limbile romanice și în dialectele

acestora. Firul roșu care traversează tot ceea ce acest cărturar a scris și

conferențiat vreme de 45 de ani, până în ultima zi a vieții, este dragostea

profundă pentru limba română și tenacitatea cu care s-a străduit, și a reușit, să

așeze limba noastră acolo unde îi este locul, deloc mai prejos față de celelalte

limbi europene.


Dacă la toate acestea adăugăm și activitatea literară, cea de poet

simbolist, traducător și creator de gazetă a lui Ovid Densusianu, obținem

portretul unui veritabil umanist.

Ovid Densusianu este un model de adevărat cărturar, iar faptul că pe

frontispiciul bibliotecii noastre se află înscris numele său ne bucură și ne face

deosebit de mândri.

Toate aceste informații au fost detaliate în baza unei documentări

riguroase și prezentate într-o manieră agreabilă. Publicul prezent în sală, format

în principal din liceeni, a putut să asiste la o amplă trecere în revistă a vieții și

operei lui Ovid Densusianu.

Această prezentare a fost un prilej de a cunoaște o mare personalitate a

culturii române, un om pentru care limba română, poporul român și România au

avut valoarea unor icoane.

La final, au fost adresate întrebări din subiectul prezentat, cei care au

răspuns corect au primit premii constând în cărți și diplome oferite de biblioteca

județeană.


Cu deosebită considerație,

Manager,

Ioan Sebastian Bara
40 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page