top of page

Permanența poeziei...


Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva, cu sprijinul Consiliului

Județean Hunedoara și în parteneriat cu Editura Călăuza v.b. din Deva, a organizat în ziua de

26 octombrie 2023, la Diva’s Events din orașul Călan, un eveniment cultural prilejuit de

lansarea volumului de versuri intitulat „Sufletul... poet etern...”, apărut la Editura Călăuza

v.b., volum semnat Adriana Vlad.

Nume relativ nou în peisajul literar hunedorean, Adriana Vlad este originară din

orașul Călan unde a urmat Şcoala Gimnazială şi Liceul Industrial și unde a scris prima poezie

,,O femeie iubitoare”, dedicată profesoarei sale de limba și literatura română, cea care i-a

insuflat dragostea pentru literatură.

Talentul literar i-a fost remarcat de poetul Eugen Evu care a îndrumat-o spre Cenaclul

Literar ,,Lucian Blaga”.

Adriana Vlad este absolventă a Facultății de Filologie din cadrul Universității

Craiova, unde a obținut un master și a elaborat teza de doctorat cu tema „Aspecte ale

influenței limbii italiene asupra limbii române actuale”, la Şcoala Doctorală „Alexandru Piru”

din Craiova.

În perioada facultății a publicat versuri la ziarele Oglinda şi Cuvântul Liber, din Deva.

Tot în această perioadă a publicat numeroase articole pe teme literare și lingvistice, printre

care: „Reprezentanții Școlii Ardelene”, publicat în Analele Universității, 2009-2013;

„Aspecte ale influenței italiene în opera istorică a Stolnicului Constantin Cantacuzino”, în

Studia Linquistica et Philologica, Craiova, 2014; „Cultura de masă în era globalizării şi a

cosmopolitanismului în comunicare şi persuasiune”, în Management Instituțional, Craiova

2012; „Limba italiană în viziunea unor cărturari în sec. al XVII-lea, XVIII-lea”, în Studia

Linquistica et Philologica, Craiova, 2023.

În anul 2018 i-a apărut la Deva volumul de poezii ,,Esenţă”.

Volumul de versuri „Sufletul… poet etern…” este prefațat de profesoara Mina-Maria

Rusu care este de părere că „noul volum de poezii semnate de profesoara Adriana Vlad este

un exercițiu poetic de convertire a vieții în metaforă (…)”. Într-adevăr, versurile Adrianei

Vlad sunt metafore pline de subtilitate, pentru că, deloc întâmplător, talentul său literar a fost

remarcat de regretatul poet Eugen Evu care avea un acut și impecabil simț al poeziei.


Cu fiecare volum de poezie pe care biblioteca noastră îl lansează, ne convingem iar și

iar de un adevăr vechi de când lumea, un adevăr ce nu poate fi contestat: poezia este veșnică, ea nu va dispărea niciodată, va fi mereu vie și proaspătă.

Volumul Adrianei Vlad este dovada vie a faptului că poezia se naște în fiecare zi și

avem nevoie de ea mereu, iar bogăția lirică a versurilor semnate Adriana Vlad este demnă de întreaga noastră admirație. Adriana Vlad este o poetă autentică, tot mai stăpână pe arta sa poetică.

Am fost bucuroși că am luat parte la această lansare. Poeta Adriana Vlad ne

demonstrează pe viu actualitatea versurilor poetului Alexandru Philippide: „M-atârn de tine,

Poezie,/Ca un copil de poala mumii,/Să trec cu tine puntea humii/Spre insula de veşnicie/La

capătul de dincolo al lumii.”

În cadrul evenimentului de lansare a volumului de poezii „Sufletul… poet etern…” al

poetei Adriana Vlad, sportivele din cadrul secției de gimnastică aerobică a Liceului cu Program Sportiv „Cetate” au susținut un frumos moment artistico-sportiv, sub îndrumarea prof. Cosma Georgeta Lavinia Flavia, elevele fiind multiple campioane naționale.

La final, poeta Adriana Vlad a oferit autografe doritorilor pe noul volum de versuri.


Cu deosebită considerație,

Manager,

Ioan Sebastian Bara
17 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page