top of page

„Povestea unui scriitor. Marin Preda”

COMUNICAT DE PRESĂ


Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, cu sprijinul

Consiliului Județean Hunedoara, dedică o activitate culturală specială împlinirii

a o sută de ani de la nașterea, la 5 august 1922, a marelui prozator român Marin

Preda. Manifestarea, intitulată „Povestea unui scriitor. Marin Preda”, va avea

loc în ziua de 21 septembrie 2022, la ora 13 30 , la Sala „Liviu Oros” a Centrului

Cultural „Drăgan Muntean” din Deva.

Unul dintre cei mai importanți scriitori români din a doua jumătate a

secolului XX, Marin Preda a fost o personalitate marcantă a vieții noastre

literare pe care a îmbogățit-o cu creații remarcabile, romane apreciate atât de

criticii literari, cât și de către cititori.

Marin Preda face parte dintr-un șir impresionant de scriitori care s-au

născut în sate din Câmpia Română, în Teleorman, colț de Românie de care toți

au fost legați sufletește: Gala Galaction, Constantin Noica, Miron Radu

Paraschivescu, Zaharia Stancu fiind cei mai prestigioși.

Povestea vieții și creației scriitorului Marin Preda va fi prezentată cu

ajutorul unui material menit să evidențieze toate marile momente care au marcat

biografia celui cu care „timpul n-a mai avut răbdare” și a părăsit mult prea

repede această lume.


Parcursul scriitoricesc al lui Marin Preda va fi urmărit de la debutul

publicistic, în 1942, cu schița Pîrlitu’ în ziarul „Timpul” și, apoi, cu debutul

editorial, în 1948, cu volumul de schițe și povestiri Întâlnirea din pământuri,

momente care anunțau deja prozatorul viguros care va deveni unul dintre cei

mai importanți scriitori români din secolul XX. Apariția romanului Moromeții,

în anul 1955, reprezintă un punct de inflexiune în dezvoltarea romanului

românesc modern, roman urmat de celelalte scrieri care întregesc opera acestui

mare prozator. Cuvintele criticului Eugen Simion sunt revelatoare în definirea

profilului literar al scriitorului: „Marin Preda nu poate fi conceput fără

Moromeții, Risipitorii, Imposibila întoarcere, Marele singuratic etc. Și, de la un

punct al biografiei lui, el începe să fie creat, ca individ social, de aceste

puternice scrieri.”

O confesiune făcută de Marin Preda unui critic literar aduce un fascicul

de lumină asupra romanului-emblemă: „Scriind, totdeauna am admirat ceva, o

creație preexistentă, care mi-a fermecat nu numai copilăria, ci și maturitatea:

eroul preferat, Moromete, care a existat în realitate, a fost tatăl meu. Acest

sentiment a rămas stabil și profund pentru toată viața (...)” Din fericire, romanul

a avut parte de o magistrală ecranizare care a păstrat spiritul romanului și a creat

perfect atmosfera satului dunărean în prag de război.

Următoarele sale romane – Delirul, care abordează un moment tragic al

istoriei noastre contemporane, și Cel mai iubit dintre pământeni, o critică

nedisimulată a regimului politic românesc postbelic – au fost primite cu un

extraordinar entuziasm și au dat naștere unor numeroase dezbateri și

controverse.

Este unanim acceptată ideea că Marin Preda a avut o viață la fel de

fascinantă ca şi opera pe care ne-a lăsat-o moștenire, și tot Eugen Simion, care

l-a cunoscut bine pe Marin Preda și l-a apreciat, este de părere că „...un artist

poartă cu el un destin, nu neapărat al lumii din care a ieșit, dar al aceleia pentru

care a optat.”

Din păcate, destinul a vrut ca Marin Preda să plece din această lume mult

prea devreme, fără a-și duce la bun sfârșit numeroasele proiecte pe care le avea

de înfăptuit.

Dincolo de activitatea sa ca prozator, Marin Preda a fost un veritabil lider

al vieții literare românești din deceniile ce au urmat relativei deschideri a vieții

culturale de după perioada dogmatismului. A fost, vreme de 10 ani, directorul

Editurii Cartea Românească unde a promovat talente literare autentice.

Prezentarea vieții și creației lui Marin Preda va încerca să aducă mai

aproape de sufletele celor tineri figura unui veritabil corifeu al literaturii

române.

Așa cum facem de fiecare dată, în finalul prezentării vor fi adresate

publicului întrebări legate de tema prezentării, cei care răspund corect fiind

răsplătiți cu premii constând în cărți și diplome.


Cu deosebită considerație,

Manager,

Ioan Sebastian Bara


29 afișări0 comentarii

コメント


bottom of page